Regióny Bratislava

Bratislava chce do 5 rokov 45 percent komunálneho odpadu triediť a 40 percent recyklovať

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Do roku 2026 chce mesto Bratislava 45 percent komunálneho odpadu triediť, 40 percent komunálneho odpadu recyklovať, menej ako desať percent odpadu skládkovať a zvyšok odpadov energeticky zhodnocovať. Bratislavská samospráva s tým počíta v strategickom dokumente Bratislava – mesto bez odpadov. Vo štvrtok (25. 3.) ho schválili bratislavskí mestskí poslanci.

 

“Cieľom mesta je, aby ani v rámci odpadového hospodárstva neprispievalo ku klimatickým zmenám, ale práve naopak. Ak sa chceme do roku 2050 priblížiť k uhlíkovej neutralite, rozhodnutia a opatrenia treba prijať v najbližších rokoch,” informovala TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Ciele, ktoré sú nastavené v  dokumente, má mesto dosiahnuť v rámci samosprávy, tiež s jeho mestskými podnikmi, obyvateľmi a takisto aj s podnikateľmi, ktorí pôsobia v hlavnom meste.

Bratislava chce do roku 2035 dosiahnuť minimálne 65-percentnú mieru triedenia a recyklácie/materiálového zhodnocovania. Menej ako päť percent skládkovania a zvyšok energetické zhodnocovanie. Bratislava si na splnenie cieľov do roku 2026 stanovila desať základných opatrení. Medzi ne patrí magistrát bez odpadov, konkrétne zavedenie konceptu kancelárií bez odpadov, zelené verejné obstarávanie a vypracovanie manuálov pre mestské rozpočtové a príspevkové organizácie a mestské časti. Samospráva chce taktiež zapojiť všetkých zainteresovaných a zaviesť rovnakú politiku v oblasti obehového hospodárstva.

“Mestské organizácie sa prepoja z hľadiska materiálového využitia odpadov ako zdroja a uzavrú materiálové toky na území mesta,” spresnil magistrát. Znižovať chce aj množstvo odpadov z jednorazových plastov. V tomto smere avizuje manuál pre podujatia v Bratislave. Mesto plánuje zaviesť komfortný systém triedenia a zberu odpadov, taktiež chce zberné dvory a reuse centrá v každej bratislavskej mestskej časti. Pri energetickom zhodnocovaní odpadov spomína moderné a efektívne zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov, ktoré bude spĺňať a dodržiavať najprísnejšie environmentálne štandardy.

Jedeným z opatrením je pohľad na odpad ako na zdroj, napríklad využitie kalov z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Magistrát plánuje aj elektronickú evidenciu odpadov a spravodlivé poplatky. Zaviesť sa má evidenčný systém odpadov a nastaviť poplatky do roku 2026. Mesto chce podporovať a tvoriť miesta zdieľanej ekonomiky a avizuje aj aktívnu osvetu medzi obyvateľmi.

Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu na území Bratislavy predstavuje desať percent množstva, ktoré sa za rok vyprodukuje na celom Slovensku. “Nastavením efektívneho odpadového hospodárstva vie mesto Bratislava výrazne vplývať na dosahovanie národných cieľov v odpadovom hospodárstve a prechod Slovenska na cirkulárnu ekonomiku,” podotkla Rajčanová. Mesto Bratislava chce preto nastaviť komfortný systém pre obyvateľov, ktorý je transparentný a dosahuje požadované ciele recyklácie a zhodnotenia.