Regióny Bratislava

Bratislava vyhlásila architektonické súťaže na lávky cez Chorvátske rameno

Ilustračné foto. Zdroj: TASR / Marko Erd

BRATISLAVA – Mesto Bratislava vyhlásilo architektonicko-konštrukčné súťaže na štyri lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke. Vďaka nim má v budúcnosti predĺžená električková trať získať kvalitné napojenie na hlavné pešie a cyklistické ťahy. TASR o tom informovala Marcela Glevická z mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy.

 

Jedna lávka je naplánovaná v úseku medzi Bosákovou a Rusovskou cestou. Z nej sa bude dať napojiť na sieť cyklochodníkov a chodníkov na ľavom brehu Chorvátskeho ramena a na Mlynarovičovu ulicu na pravom brehu. Druhá a tretia lávka sú v úseku medzi Rusovskou cestou a Romanovou ulicou. Napojené budú na už existujúce chodníky pozdĺž ramena.

Štvrtá lávka nahradí súčasnú pontónovú lávku. “Bude prepájať náprotivné brehy Chorvátskeho ramena. Ideou je vytvoriť priame napojenie na jazero Veľký Draždiak chodníkom na teréne, ktorý vyvrcholí v podobe móla nad úrovňou jazera,” spresnila Glevická.

Lávky budú bezbariérové, navrhnuté tak, aby správne prepojili existujúce a predpokladané chodníky s druhou etapou električkovej trate v Petržalke a okolitou zástavbou. “Lávky tiež pomôžu k využitiu potenciálu Chorvátskeho ramena ako lokálnej rekreačnej zóny, keďže v súčasnosti je umožnený predovšetkým súbežný pohyb pozdĺž brehov Chorvátskeho ramena a len výnimočne je umožnené jeho križovanie,” spresnila Glevická.

Lávky budú určené pre zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov, nepočíta sa s prejazdnosťou vozidiel. V ich okolí sa počíta s osadením mobiliáru, rovnako ako aj s dobudovaním verejného osvetlenia. “Mesto pracuje aj na rekonštrukcii niektorých existujúcich chodníkov a dobudovaní ďalších chodníkov v okolí pre lepšie napojenie budúcich zastávok električky na existujúcu pešiu infraštruktúru,” podotkla Glevická.

Nový úsek električkovej trate v Petržalke bude nadväzovať na súčasnú zastávku Farského. Úpravou existujúcej trate a jej okolia ju nahradí zastávka Bosáková. Trať bude ďalej pokračovať novými električkovými zastávkami, ktoré sú teraz navrhnuté: Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor. Mesto predpokladá spustenie výstavby trate v septembri.