Spoločnosť Regióny Bratislava Domáce

Bratislavčania počas sviatkov vyprodukujú najviac komunálneho odpadu. Produkcia každoročne stúpa

Zdroj: TASR / AP

BRATISLAVA – Podľa štatistík bratislavskej mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vyprodukujú Bratislavčania v decembri a počas sviatkov najviac zmesového komunálneho odpadu. Z triedených druhov dominuje plastový a papierový odpad.

 

V decembri 2017 odviezli pracovníci OLO 10.321 ton zmesového komunálneho odpadu, 446 ton plastov, 840 ton papiera a 601 ton skla. “Oproti decembru 2016 tak najviac narástla produkcia plastového odpadu o 17 percent, objem papierového odpadu narástol o 16 percent, objem skla o 15 percent a objem zmesového komunálneho odpadu o štyri percentá. V tomto roku je predpoklad, že množstvo vyprodukovaného odpadu počas sviatkov opäť narastie,” informovala TASR hovorkyňa OLO Beáta Humeniková.

Na správne triedenie odpadu by mali podľa OLO ľudia myslieť už pri nákupoch a porozmýšľať, ako naložiť s baliacimi papiermi, škatuľami či ozdobami po ich využití. “Alebo najlepšie, ako sa bez nich zaobísť,” podotkla Humeniková. OLO odporúča použiť baliaceho papiera len toľko, koľko je naozaj potrebné, a po rozbalení darčekov ho buď ponechať na ďalšiu príležitosť, alebo vyhodiť do modrého kontajnera na papier. Darčeky však môžu ľudia zabaliť aj do iných materiálov, napríklad do textilných tašiek, ktoré poslúžia na ďalšie nákupy. “Premýšľať by sme mali aj pri nákupe potravín a nekupovať to, čo nedokážeme spotrebovať,” spresnila Humeniková.

OLO žiada ľudí, aby aj “vianočný” odpad triedili a umiestňovali do správnych kontajnerov. Do modrého kontajnera na papier patrí baliaci papier, papierové tašky, škatule a kartóny, obálky. Taktiež noviny, časopisy, letáky, katalógy, pohľadnice, listy, obálky či kancelársky papier. Do žltého kontajnera na plasty treba vhadzovať plastové tašky a mašle, fólie, plastové škatule, neznečistené plastové fľaše od nápojov, obaly od kozmetiky, plastové obaly z domácností, tégliky od jogurtov, hliníkové plechovky, neznečistené nápojové kartóny. Do zeleného kontajnera na sklo patria sklenené poháriky, fľaše, obaly od majonéz, zaváranín, sklenené črepy a vázy.

Do čierneho kontajnera na zmesový odpad treba vhadzovať bioodpad z kuchyne a domácností, kovové obaly a konzervy, obaly od vajíčok, rolky od toaletného papiera, použité papierové vreckovky a utierky, rozbité sklenené ozdoby či papier na pečenie. Na zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2 môžu Bratislavčania odovzdať malý aj veľký elektroodpad, použitý kuchynský olej, vianočný stromček, živý aj umelý, nefunkčné svetielka od stromčeka, objemný odpad či drobný stavebný odpad.