Regióny Bratislava Top

Bratislavčanov vystrašilo záhadné upozornenie na parkovisku! Zavládli obavy: Čo znamenajú tieto nápisy?

Záhadné upozornenie na parkovisku!
Záhadné upozornenie na parkovisku! (Zdroj: Facebook/Dagmar Juskova)

BRATISLAVA – Na jednom z petržalských parkovísk sa objavili záhadné upozornenie. Niekto totiž na zem napísal, ” Neparkujte, únik plyn.” Ľudia dostali strach a začali sa pýtať, čo tie nápisy znamenajú a prečo sa objavili práve na ich ulici. Ako sa nám podarilo zistiť, nejde o žiaden výmysel a na mieste skutočne uniká plyn. 

 

Na Belinského ulici v bratislavskej mestskej časti Petržalka sa objavil záhadný nápis, ktorý upozorňuje všetkých obyvateľov. Na miestnom parkovisku totiž stojí, “Neparkuj, únik plynu.” Nápis sa na ulici objavil už pred nejakou chvíľou, no doteraz nikoho nevideli, že by situáciu riešil. Fotografia, na ktorej je predmetné miesto zachytené, bola aj s otázkou zverejnená aj na sociálnej sieti. “Parkovisko na Belinskeho ulica. Toto je tam už nejakú dobu. Robí sa s tým niečo? Je tam kvôli tomu o 1-2 parkovacie miesta menej,” zaujíma sa jej autorka.

Záhadný nápis si všimli aj ďalší obyvatelia mesta. Niektorí ale upozornenie nebrali vážne a na danom parkovacom mieste aj naďalej parkovali. “Parkuje sa tam… neviem či jedno konkrétne auto, ale videl som tam stáť nejaké, keď už to bolo označené,” poznamenal jeden z diskutujúcich. Nápisu nedôverovali ani ďalší. “To si podľa mňa niekto len vystrelil. Chce mať pre seba isté miesto, tak tam napísal také varovanie,” zaznelo v diskusii.

Nám sa však podarilo zistiť, že na danom mieste skutočne uniká plyn. “Po obhliadke danej lokality na Belinského ulici môžeme konštatovať, že nejde o svojvoľné označenie parkovacieho miesta, ale skutočne o poruchu plynovodu, z ktorého uniká plyn. Jeho koncentrácia je však podľa zaslanej diagnostiky veľmi nízka (13%). Porucha sa nachádza v chodníku v asfalte na Belinského ul. 10. Kolegom z referátu dopravy bola dnes doručená žiadosť o rozkopávkové práce,” poznamenala pre zregionu.sk hovorkyňa bratislavskej mestskej časti Petržalka Mária Halašková.

Záhadné upozornenie na parkovisku!
Záhadné upozornenie na parkovisku! (Zdroj: Facebook/Dagmar Juskova)

Poruchu už eviduje aj Slovenský plynárenský priemysel, ktorý pristúpil k rekonštrukcii plynovodu. “V Petržalke na Belinského ulici je v chodníku uložené plynovodné potrubie, ktorého vek a odhadovaný technický stav môžu byť v blízkej budúcnosti príčinou potenciálneho úniku plynu, preto si situácia vyžaduje jeho odkopanie a prípadnú rekonštrukciu,” potvrdil to hovorca SPP Milan Vanga. Pre plánovanú opravu je však dôležité vyhradiť adekvátny manipulačný priestor, vďaka ktorému sa budú môcť odborníci dostať k plynovodu a opraviť ho.

Obyvatelia obmedzenia nerešpektujú

Mnohí obyvatelia však nerešpektujú značenie a práve preto nemôžu pristúpiť k plánovanej rekonštrukcii. “Naši pracovníci sa už niekoľko dní snažili k odkopaniu potrubia pristúpiť, ale znemožňujú im v tom zaparkované vozidlá, ktorých vodiči nerešpektujú naše výzvy na dočasné uvoľnenie vyznačeného priestoru,” priblížil Vanga. K snahe o odkopanie predmetného plynovodu mali pristúpiť aj dnes. “Veríme, že manipulačný priestor bude uvoľnený, aby sme kontrolu a prípadnú rekonštrukciu potrubia dokázali realizovať aj bez asistencie polície,” dodal hovorca spoločnosti SPP.

Vzniknutá situácia, ktorá obmedzuje občanov Belinského ulice mrzí, avšak prijaté opatrenia sú nutné k tomu, aby mohli pristúpiť k bezpečnej oprave plynovodu. Hoci sa spoločnosť snaží využívať čo najvhodnejšiu a najefektívnejšiu technológiu, aby čo najvhodnejšie zasiahli do terénu a svojou prácou príliš neobmedzovali ľudí, rekonštrukcia sa bez obmedzení nezaobíde.

Ľudí preto prosia o trpezlivosť, “našu spoločnosť mrzí, že musíme dočasným obmedzením parkovania zasahovať do komfortu obyvateľov predmetnej lokality, uvedená rekonštrukcia plynovodov je však nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany životov, zdravia a majetku všetkých odberateľov, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do ich odberných miest. Preto sa obyvateľom ospravedlňujeme za obmedzenia a vopred prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť počas celej doby realizácie výkopových a rekonštrukčných prác. Našou snahou je zrealizovať práce čo najrýchlejšie a v čo najvyššej kvalite,” informoval o tom Vanga.