Regióny Bratislava

Bratislavská Petržalka začne na jar s ošetrením pagaštanov konských proti škodcom

Zdroj: TASR / Milan Kapusta

BRATISLAVA – Bratislavská Petržalka začne na jar s ošetrovaním pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému. Tento motýlí druh patrí k ich najrozšírenejším škodcom. Ošetrí sa viac ako 280 drevín. Mestská časť ubezpečuje, že aplikované budú legislatívne schválené prípravky šetrné k ľuďom, s nižším vplyvom na životné prostredie, ale s vysokou účinnosťou. Chemický postrek bude zároveň realizovať odborník.

 

“Druhá polovica apríla a začiatok mája je optimálnym časom na vykonanie ošetrenia proti prvej generácii tohto škodcu, keďže sa začínajú rozvíjať púčiky. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa plánovaný rozsah prác môže predĺžiť,” priblížila Daniela Vašková Kasáková, vedúca oddelenia životného prostredia miestneho úradu. Dreviny inventarizovali v druhej polovici minulého roka.

Larválne štádiá ploskáčika spôsobujú veľké škody na drevinách. Príznaky napadnutia na hostiteľovi sa prejavujú poškodením listov, ktoré predčasne hnednú a usychajú, čoho dôsledkom je ich predčasné opadanie. Poškodenie sa objavuje koncom mája, v júli je už obvykle poškodená celá listová plocha. To spôsobuje oslabovanie stromov, pričom ak by sa tento škodca vyskytoval na strome niekoľkokrát po sebe, mohol by spôsobiť odumretie tejto dreviny.

Ochrana drevín proti chorobám a škodcom je súčasťou starostlivosti o dreviny. Zákonnú povinnosť zabezpečiť ju má vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa dreviny nachádzajú. Prvé ošetrenie je na území mestskej časti naplánované od 19. do 26. apríla. Druhá aplikácia chemického postreku sa predpokladá koncom júna.

Ploskáčik pagaštanový má na Slovensku dve až tri generácie. Zistený tu bol v roku 1994, kedy postupne napadol až 97 percent pagaštanov. Klimatické podmienky našich južných oblastí sú vhodné pre výskyt tohto škodcu a sú priaznivé pre jeho šírenie. Mestská časť poznamenáva, že v našich podmienkach ani v iných ekosystémoch nemá prirodzených nepriateľov.