Regióny Bratislava

Bratislavské mestské časti majú pripomienky k plánovanej výstavbe nájomných bytov

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Bratislavské mestské časti majú pripomienky k plánovanej výstavbe nájomných bytov. Hlavné mesto plánuje vytvoriť nájomné byty zatiaľ v štyroch mestských častiach – v Rači, Petržalke, Dúbravke a v Ružinove. Urbanistická štúdia, ktorú zverejnil magistrát, má za úlohu overiť urbanistickú koncepciu vybraných lokalít v týchto mestských častiach.

 

„Navrhované lokality je potrebné podrobnejšie posúdiť z viacerých hľadísk. Niektoré považujeme za problematické, ale všetko bude ešte predmetom rokovania spomínanej komisie a miestneho zastupiteľstva. Definitívne stanovisko vydáme až po širšej diskusii,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Štúdia má byť o zmene územného plánu na výstavbu obytných budov. Podľa Rače v nej ale nedefinovali, akým spôsobom zabezpečia, aby na pozemkoch súkromných vlastníkov boli následne nájomne byty. „K objektu Pastierská budeme mať pripomienky v súvislosti s hlukom, kanalizáciou a dopravným prístupom, k objektu Východné v súvislosti s dopravným napojením a kanalizáciou. V oboch týchto prípadoch žiadame zhodnotiť aj širšie vzťahy, vrátane predĺženia komunikácie Na pántoch. K objektu Račianska je podľa nášho názoru vhodnejšie ponechať to naďalej ako kancelárie, hlavne z dôvodu hluku a blízkeho dopravného železničného napojenia. So zámerom na výstavbu v lokalite Pekná cesta nesúhlasíme,“ informovala mestská časť Rača.

Odbremenenie dopravy

V Ružinove majú vzniknúť nájomné byty na Bazovej ulici. Starosta Ružinova Martin Chren vníma zámer magistrátu pozitívne. „Priemyselný areál Technických služieb na Bazovej ulici koncepčne nezapadá do tohto prostredia – ak by tu vznikli mestské nájomné byty riešené rovnako ako zvyšok sídliska 500 bytov, teda ako plynulé pokračovanie bytových domov na Súťažnej a Budovateľskej ulici v obdobnej architektúre, znamenalo by to vlastne skvalitnenie prostredia aj pre súčasných obyvateľov. Je treba brať do úvahy, že dnes je táto plocha využívaná pre parkovanie, a preto nevyhnutnou súčasťou projektu musí byť dostatočný počet parkovacích plôch s veľkou rezervou,“ povedal Chren.

Na základe výsledkov prerokovania v Komisii územného rozvoja v Dúbravke mestská časť súhlasí s pripomienkami so spracovaním urbanistickej štúdie nájomných bytov. „V zázemí Agátovej ulice podmieňuje kladné stanovisko na realizáciu budúcej bytovej zástavby (ktorú overí urbanistická štúdia) najmä predĺžením električkovej trate k železničnej trati Bratislava – Malacky (TIOP Lamačská Brána) so zastávkou v pešej dostupnosti riešeného územia a vybudovaním predĺženia Saratovskej ulice na cestu II/505 a následne na D2, čo môže prispieť k odbremeneniu dopravnej záťaže ulíc Saratovská, Alexyho a Harmincova,“ informovala Dúbravka.

Bratislava má najmenší počet nájomných bytov zo všetkých hlavných miest Visegrádskej štvorky (V4). Podľa európskej štatistiky chýba Bratislave 40-tisíc bytov. Plánujú tiež vytvoriť koncepciu s developermi aj finančnými skupinami, aby sa počet nájomných bytov v hlavnom meste zvýšil. „Mesto bude stavať vlastné nájomné byty, môžeme sa stať developermi, máme na to ľudí aj know how,” uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že do roku 2022 chcú mať rozpracovaných 722 ďalších bytov. Mesto chce výstavbu financovať aj z dotácií zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z ktorej by hradili 70 percent nákladov.