Regióny Bratislava

Bratislavské Nové Mesto i tento rok ponúka bezplatné sobáše v obradnej sieni

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Bratislavské Nové Mesto ponúka aj tento rok bezplatné termíny sobášov v obradnej sieni historickej Konskej železnice na Krížnej ulici. Podmienkou však je, že aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v mestskej časti. Samospráva pripomína aj dodržiavanie platných opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

 

“Obradná sieň v historickej budove Konskej železnice však láka aj snúbencov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Novom Meste. Tí platia za sobáš mestskej časti poplatok 100 eur, v prípade cudzincov je to poplatok 200 eur,” uvádza samospráva na svojej webovej stránke. Tieto poplatky sú príjmom samosprávy a hradia sa z nich aj drobné dary pre novomanželov, ako napríklad ozdobná blanketa na sobášny list či gravírované pero s logom mestskej časti.

Samospráva však v súvislosti s vývojom pandemickej situácie zdôrazňuje personálne a organizačné obmedzenia, ktoré pri sobášoch aktuálne platia. Sobáše sa uzatvárajú iba v zákonnom stanovenom počte šiestich prítomných, teda snúbencov, svedkov, starostu, respektíve poslanca a matrikárky, a pri dodržiavaní prísnych hygienických opatrení.

Sobášne termíny na rok 2021 má mestská časť zverejnené na webovej stránke. Ide o dva termíny v každom mesiaci, jeden je vždy v prvej polovici mesiaca, druhý v jeho druhej polovici. Bližšie informácie k svadbám na území mestskej časti poskytuje matričný úrad sídliaci na Junáckej ulici.