Regióny Bratislava

Bratislavské Staré Mesto chystá viaceré opravy základných a materských škôl

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Bratislavské Staré Mesto chystá počas najbližších mesiacov viacero opráv základných a materských škôl vo svojej pôsobnosti. Na rekonštrukcie vyčlenila mestská časť 625.000 eur, teda viac ako tretinu z 1,5 miliónového úveru. Do konca roka by sa mali vykonať také práce, ktoré nenarušia vyučovací proces, niektoré opravy si nechá mestská časť až na rok 2021, najmä na leto.

 

“Záleží nám na tom, aby školy a škôlky v Starom Meste zodpovedali prísnym štandardom kvality nielen z hľadiska pedagogického, ale aj vybavenosťou,” skonštatovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová podotýkajúc, že školstvo je jednou z priorít Staromestského programu na roky 2019 až 2022.

Základná škola (ZŠ) Vazovova by sa mala dočkať sanácie fasády, zároveň sa má aktualizovať projektová dokumentácia kompletnej rekonštrukcie budovy školy. Na Materskej škole (MŠ) Šulekova by sa mala začať rekonštrukcia vonkajšieho schodiska, oplotenia a brány, realizovať by sa mala tiež vonkajšia hydroizolácia objektu od svahu.

“Niektoré väčšie úpravy, najmä rekonštrukcie školských jedální, kuchýň a priestorov škôl, budú zrealizované v priebehu roka 2021. A to najmä v čase letných prázdnin, aby nenarušili vyučovanie,” približuje samospráva na webovej stránke.

Rekonštrukcia kuchyne vrátane výmeny spotrebičov a kuchynského zariadenia a vzduchotechniky čaká napríklad ZŠ s MŠ M. Hodžu na Podjavorinskej ulici či ZŠ Mudroňova. Novú fasádu by mala dostať ZŠ s MŠ M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici. V materských školách na Malej a Vazovovej ulici zrevitalizuje mestská časť ihriská, s tým, že škôlku na Malej ulici neobídu ani rekonštrukcia oplotenia, terénne úpravy a zabezpečenie odvodnenia.

Staré Mesto je zriaďovateľom siedmich základných a 19 materských škôl.