Regióny Bratislava Top

Bratislavské vodárne: Prešetrovanie starých revízií a nová súťaž za viac ako 1,6 milióna eur bez DPH

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Jakub Kotian

BRATISLAVA – Kým v minulosti Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) za revízne služby platila okolo 300 tisíc eur ročne, nové vedenie mestského podniku v minulom roku zaplatilo dvojnásobok. Bratislavské vodárne a ich súťaž preveruje Úrad pre verejné obstarávanie a podľa informácií Zoznam.sk už aj orgány činné v trestnom konaní. Bratislavské vodárne tvrdia, že revízie boli v minulosti robené nekvalitne. Mestský podnik tento rok vyhlásili novú súťaž – na tri roky za viac ako 1,6 milióna eur bez DPH.

 

Bratislavské vodárne vyrábajú pitnú vodu, ktorú dodávajú do domácností. Majú na starosti aj odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Na všetky tieto činnosti používajú zariadenia, ktoré si vyžadujú pravidelné prehliadky a skúšky. Kým v minulých rokoch tieto služby zabezpečovala cez subdodávateľa dcérska spoločnosť Infra Services – ktorú medzičasom mesto kúpilo – dnes to už robí priamo BVS.

Na celý problém s revíziami zariadení bratislavských vodární v septembri minulého roka upozornila samotná BVS. Jej nové vedenie totiž tvrdí, že revízie a kontroly zariadení vodární boli počas uplynulých rokov robené nekvalitne, čo malo ohrozovať aj bezpečnosť pracovníkov BVS. „Nový dodávateľ našiel napríklad revízne správy na bleskozvod, ktorý nikdy neexistoval. Teda predchádzajúci dodávateľ robil revízie podľa nášho názoru iba na papieri, ale fyzicky nekontroloval stav zariadení, čo je jeho povinnosť a pre BVS absolútne kľúčová záležitosť,“ vysvetlil hovorca vodárni Peter Podstupka. Za zlyhanie považuje, že predchádzajúce vedenie BVS riadne nekontrolovalo kvalitu revíznych správ. Rovnako argumentuje aj magistrát pod vedením primátora Matúša Valla a tvrdí: „Oddelenie interného auditu spoločnosti aktuálne porovnáva nové revízie so starými a vyhodnocuje, či podá trestné oznámenie voči pôvodnému dodávateľovi“.

Spoločnosť Paták s.r.o. tvrdenia o tom, že revízie v minulosti robila len na papieri, odmieta a ostro sa ohradzuje. „Zásadne odmietam takéto tvrdenia o nekvalite a už vonkoncom výkony, ktoré by boli účtované bez toho, aby sa vykonali. Nemám ani vedomosť, že by sa takéto niečo spájalo s našou spoločnosťou. Svoje meno si budujeme dlhé roky a máme silné referencie od významných spoločností. Nemyslím si tiež, že by to za nášho pôsobenia bolo vôbec možné. Celý proces objednávok, cenových ponúk, prevzatia revíznych správ a schválenia faktúr bol v tom čase veľmi striktný a prechádzalo to viacerými stupňami kontroly a schvaľovania v Infra Services, ale aj na strane BVS. Toto vieme bez problémov za našu spoločnosť kedykoľvek zdokladovať,“ reagoval pre Zoznam.sk konateľ spoločnosti Rastislav Paták.

 

Hlavný kontrolór Bratislavy Marián Miškanin. Zdroj: www.bratislava.sk

Kontrola v podniku

Uplynulý rok bratislavské vodárne kontroloval aj Hlavný kontrolór mesta Marián Miškanin so svojou skupinou. Jeho rozsiahla správa bola predložená na mestské zastupiteľstvo. Poslanci novému vedeniu BVS vytýkali nehospodárnosť nakladania s peniazmi spoločnosti. Bratislavské vodárne sú totiž spoločnosťou, ktorej akcionármi sú mestá a obce, pričom najväčší podiel má hlavné mesto Bratislava. Najväčšia diskusia na zastupiteľstve bola pri obstarávaní revíznych služieb. V minulosti revízne služby zariadení vodární totiž stáli okolo 300 tisíc eur. V roku 2017 to bolo 309 999,99 eur, v roku 2018 si subdodávateľ fakturoval 304 040 eur a v roku 2019 išlo o sumu 229 689,07 eur. Súčasné vedenie bratislavských vodární, ktoré prešlo cez výberové konanie, za revízne služby zaplatilo dvojnásobok, a to 584 838,38 eur. Túto sumu vyplatili trom rôznym firmám, s ktorými uzavreli rámcové zmluvy- s Techcontrol s.r.o. (za 188 220 eur), so spoločnosťou Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. (za 379 275,32 eur) a s Tempering s.r.o. (za 17 343,06 eur). Ani jedna z týchto zákaziek neprekročila nadlimitnú sumu zákazky. No keď sa vyplatené ceny spočítajú, tak konečná suma ju prekročila.

Nadácia Zastavme korupciu preto podala podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorom žiadajú prešetriť obstarávanie revíznych služieb Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. „Úrad pre verejné obstarávanie nám k tejto téme poslal otázky už v októbri minulého roka, na ktoré sme odpovedali v novembri 2020. Vzhľadom na to, že od tej doby sme k tejto téme nedostali od UVO žiadne dodatočné otázky, predpokladáme, že naše odpovede úradu stačili,“ reagoval hovorca vodárni.

 

Nadácia Zastavme korupciu tvrdí, že že mohlo dôjsť k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Zdroj: TASR / František Iván

Jedna, či viac zákaziek?!

Iný názor má Nadácia Zastavme korupciu. „Máme za to, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, keďže BVS podľa analýzy spolupracujúcej advokátskej kancelárie Stanek Vetrák a Partneri s.r.o. sa javí, že BVS rozdelila zákazku na tri menšie zákazky. Tým sa vyhla vyhláseniu verejného obstarávania, do ktorého by sa mohli zapojiť všetky relevantné subjekty,“ reagovala pre Zoznam.sk Nadácia Zastavme korupciu. BVS sa ohradila, že vystupuje z pozície obstarávateľa a nie verejného obstarávateľa. Podľa stanoviska advokátskej kancelárie, ktorá s nadáciou spolupracuje aj tu platia určité pravidlá. “Z dostupných podkladov vyplýva, že BVS neaplikovala postup v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko fakticky rozdelila požadované plnenie na samostatné zákazky, z ktorých ani jedna samostatne nenaplnila hranicu nadlimitnej zákazky. Napriek tomu BVS vo svojej odpovedi uviedla, že bola realizovaná iba jedna veľká zákazka, ktorú rozdelila na niekoľko samostatných častí. Avšak v prípade realizácie jednej zákazky rozdelenej na časti, ako popisuje vo svojej odpovedi BVS, malo dôjsť zo strany obstarávateľa k súčtu hodnôt jednotlivých častí zákazky a podľa toho malo byť obstarávateľom vyhodnotené, či sa jedná o nadlimitnú zákazku, s ktorou sa spája postup a splnenie povinností na základe zákona o verejnom obstarávaní,” píše sa v stanovisku právnickej kancelárie, ktoré nám poskytla nadácia.

Bratislavská vodárenská spoločnosť pre Zoznam.sk vysvetľuje: „BVS nerozdelila obstarávanie na viacero malých súťaží. Naopak robili sme jednu veľkú súťaž, a každý zo súťažiacich mohol plniť časť, na ktorú má odbornú spôsobilosť alebo na všetky časti súťaže.“ Dodáva, že v záujem lepšej ceny umožnili uchádzačom predkladať aj čiastkové ponuky. „Zjednodušene povedané, ak niekto vie robiť revízie iba na plynové zariadenia, mohol predložiť ponuku iba na plynové zariadenia, ale ak vedel robiť všetky revízie, mohol predložiť ponuku na všetky. Zmluvu sme uzavreli vždy s tým, kto predložil najlepšiu ponuku. A vďaka tomu postupu sme dostali najlepšiu možnú cenu,“ vysvetlil hovorca vodárni. Rozdiel v cene starého a nového dodávateľa vysvetľuje BVS práve tým, že predchádzajúci dodávateľ robil svoju robotu len na papieri a nie reálne.

Podľa Nadácie Zastavme korupciu tieto rámcové zmluvy mali rovnaký predmet, líšili sa len technické zariadenia, ktoré mali byť predmetom odborných prehliadok a skúšok. Toto je hlavný dôvod, prečo podali podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. „Môžem potvrdiť, že ÚVO sa daným podnetom zaoberá. Vzhľadom na živé konanie nie je možné konkretizovať úkony úradu. Úrad bude o zisteniach komunikovať, keď mu to právny stav veci dovolí,“ reagovala hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.

 

Nadácia Zastavme korupciu podala podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Firma vlastnená z Marshallových ostrovov

Nadácia ako problém vidí aj to, že jedna z troch firiem, ktoré robila revízie zariadení, konkrétne Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o., bola v čase zákazky pre BVS vlastnená spoločnosťou sídliacou na Marshallových ostrovoch. Táto firma nebola v tom období zapísaná v registri partnerov verejného sektora, čo prikazuje protischránkový zákon. BVS sa bráni, že podpísala zmluvu na revízie s renomovanou spoločnosťou, ktorá robí túto činnosť pre Národný ústav detských chorôb, viacero samospráv aj viaceré veľké automobilky na Slovensku. „Zároveň sme nášho dodávateľa upozornili, že v záujme transparentnosti od našich dodávateľov vyžadujeme, aby boli zapísaní v registri parterov verejného sektora. Náš budúci dodávateľ nás zároveň informoval, že už je v procese aj zmena majetkovej štruktúry spoločnosti. V čase, kedy BVS zaplatila za vykonané služby, mala táto spoločnosť sídlo na Slovensku a bola zapísaná v registri partnerov verejného sektora,“ dodal hovorca BVS.

Nadácií prekážajú aj vyplatené sumy.  „Okrem toho sa minulý rok dané služby nakúpili niekoľkokrát drahšie, ako počas predchádzajúcich rokov, čo BVS zdôvodňuje tak, že v minulosti neboli tieto služby vykonávané kvalitne. My nenamietame to, že sa BVS rozhodla zmeniť firmu/firmy, ktoré dodávali služby, ale spôsob, akým sa tak stalo,“ uzavrela pre Zoznam.sk Nadácia Zastavme korupciu.

 

Bratislavský vodárenský podnik tento rok na revízne služby vyhlásil verejnú súťaž. Zdroj: TASR / Dano Veselský

Bratislavský vodárenský podnik tento rok na revízne služby vyhlásil verejnú súťaž. „Rovnako ako v minulom roku budeme chcieť získať čo najlepšiu cenu pre BVS, teda budú môcť jednotliví uchádzači predložiť aj čiastkové ponuky,“ uviedol hovorca Podstupka. Vo vestníku verejného obstarávania sme našli verejnú súťaž, ktorá bola uverejnená 22. 3. 2021. Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok a skúšok plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení. Podľa Vestníka VO celková odhadovaná suma je 1 602 134,99 eur bez DPH, s dĺžkou trvania zákazky alebo rámcovej zmluvy na 36 mesiacov, teda na tri roky. Záujemcovia svoje ponuky mali predkladať do pondelka 26. 4. 2021. Konečnú sumu BVS zdôvodňuje vygenerovaním ceny z minuloročnej súťaže.

Nielen Úrad pre verejné obstarávanie, ale aj Generálna prokuratúra rieši súťaž na revízne služby BVS za rok 2020. Redakcia má k dispozícií trestné oznámenie v tejto veci z 25.2. tohto roku. „Generálna prokuratúra Slovenskej republiky eviduje spomínané oznámenie, ktoré bude v zmysle Trestného poriadku odstúpené príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní,“ uviedol hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Podľa informácií Zoznam.sk prokuratúra už začala v tejto veci s vypočúvaním svedkov.