Regióny Bratislava Top

Bratislavský kraj otvoril školy. Ktorí žiaci sa môžu tešiť z kontaktov s učiteľmi?

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Konečne dobrá správa. Až v 32 stredných školách, ktoré sú v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, sa od pondelka 22. februára učí v triedach. Obnovenie prezenčného vyučovania nie je však k dispozícii pre všetkých žiakov. Týka sa to prvého stupňa základných škôl a žiakov končiacich ročníkov. Pre ostatných žiakov školy organizujú prezenčné vyučovanie v malých skupinách. To znamená, že 5 žiakov a jeden učiteľ, prípadne individuálne konzultácie.

 

„Výpadok v prezenčnom vzdelávaní, strata kontaktov so spolužiakmi, učiteľmi, absencia návykov, režimu a k tomu aj pridružené psychické problémy, či depresie volajú po návrate žiakov do škôl. Avšak vždy pri otváraní sa zvažuje aktuálna epidemiologická situácia, odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, výsledky testovania i záujem rodičov a žiakov tak, aby sa v čo najväčšej miere ochránilo zdravie zamestnancov škôl a školských zariadení, žiakov a ich zákonných zástupcov. Po dvoch týždňoch obnovenej prevádzky sa ukazuje, že sa to dá, i keď je to náročné,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Do školských lavíc po mesiacoch dištančnej výučby v domácom prostredí zasadli žiaci 32 stredných župných škôl.  Ide najmä o prvákov a žiakov končiacich ročníkov stredných škôl a žiakov na 1. stupni základných škôl (tie sú súčasťami spojených škôl). Obnovila sa predovšetkým výučba odborných predmetov, odborný výcvik a individuálne vyučovanie umeleckých predmetov, všetko za dodržania hygienických opatrení a pri zachovaní maximálneho počtu žiakov a to 5 žiakov plus učiteľ.

Otvorený bude aj školský internát na Saratovskej v bratislavskej Dúbravke pre žiačky Strednej zdravotníckej školy.

Ostatné školy ostávajú v doterajšom režime a pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

 

Otvorené župné školy od 22. 2. 2021:

SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava

Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava

SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava

Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky

Spojená škola, Ostredková 10, Bratislava

Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

Obchodná akadémia Dudova 4, Bratislava

Škola pre mimoriadne nadané deti– ZŠ, Teplická 7, Bratislava.

Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium, Teplická 7, Bratislava.

Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok

Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava

Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava

Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec

Spojená škola Malinovo – ZŠ, Bratislavská 44

Spojená škola Malinovo – SOŠ, Bratislavská 44

SZŠ Záhradnícka 44, Bratislava

SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava

Gymnázium I. Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava

SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava

Spojená škola, Pankúchova 6 – Gymnázium (ZŠ otvorená už minulý týždeň), Bratislava

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava

ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13 – ZŠ, Bratislava

Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, Modra

Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava

SPŠ  strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava

SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 Bratislava

ŠUP, Sklenárova 7, Bratislava

SOŠ technická Vranovská 4, Bratislava

Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava

SOŠ vinohradnícko-ovocinárska, Modra