Regióny Bratislava

Bratislavský kraj sumarizuje podklady a pripravuje kontrolu v domove dôchodcov na Pažítkovej ulici

Ilustračný obrázok. Zdroj pixabay.com

BRATISLAVA – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pripravuje kontrolu v domove dôchodcov (DD) na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove. Robí tak na základe anonymného podnetu týkajúceho sa podmienok a zlého zaobchádzania so seniormi v zariadení, ktorý mu začiatkom januára postúpila Kancelária verejného ochrancu práv (KVOP). Kraj v súčasnosti sumarizuje podklady pre začatie kontroly, zároveň oslovil niekoľko inštitúcií o súčinnosť.

 

 “Odboru sociálnych vecí bol 4. januára doručený podnet z Kancelárie verejnej ochrankyne práv. BSK po doručení podnetu bezodkladne kontaktoval príslušné inštitúcie, keďže skutočnosti uvedené v podnete poukazovali aj na porušovanie predpisov, ktorých kontrola je v pôsobnosti iných orgánov a inštitúcií,” uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman. BSK vymedzuje jeho pôsobnosti zákon o sociálnych službách. Na základe neho sa preto v rámci kontroly zameria najmä na plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby. “V súčasnosti sumarizuje podklady v rámci prípravy na výkon kontroly. Samotná kontrola, ktorú má v kompetencii BSK, sa začne v najbližšom období,” doplnila Forman.

V prípade skutočností, ktorých kontrola nespadá do pôsobnosti BSK, oslovil kraj o súčinnosť viaceré inštitúcie. Ide o Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, mestskú časť Ružinov ako zriaďovateľa zariadenia, ale tiež Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). BSK vykonal kontrolu v tomto zariadení aj v roku 2019. Zameraná bola na plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinnosti poskytovateľa sociálnej služby. Výsledným materiálom bola správa s odporúčaním odstrániť zistené nedostatky.

Mestská časť Ružinov ako zriaďovateľ zariadenia prednedávnom informovala, že v zariadení odhalili prípady možného týrania seniorov. Polícia vedie trestné stíhanie vo veci zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Zdokumentované boli hematómy, tržné rany či znaky dehydratácie. Zamestnanci, ktorí boli podozriví z takéhoto správania, v zariadení už nepracujú. Anonymný podnet týkajúci sa podmienok a zlého zaobchádzania so seniormi v DD na Pažítkovej sa objavil už vlani na jeseň. Anonymný podnet v novembri 2020 doručili do KVOP, pre nedostatok kompetencií bolo postúpený BSK. Situácia bola podľa mestskej časti o to komplikovanejšia, že od marca minulého roka bolo zariadenie pre pandemickú situáciu uzatvorené a nikto okrem klientov a zamestnancov doň nemohol vstúpiť.