Regióny Bratislava

BSK zavádza vo svojich domovoch sociálnych služieb preventívne opatrenia. Návštevy zatiaľ nezakazuje

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zavádza vo svojich 14 Domovoch sociálnych služieb (DSS) preventívne opatrenia, ktorými chce predísť prípadnej druhej vlne pandémie. Odporučil preto sprísnenie hygienických a protiepidemiologických opatrení, návštevy klientov zatiaľ nezakazuje, ale odporúča ich realizovať v exteriéri. Predseda BSK Juraj Droba zároveň vyzýva všetkých na individuálnu zodpovednosť.

 

“Chcem vyzvať všetkých, aby nepoľavili a správali sa zodpovedne. Ak sa prestaneme správať zodpovedne, tak nám hrozí opäť problém veľkých rozmerov a veľkého rozsahu,” uviedol v pondelok na tlačovej konferencii Droba, ktorý apel smeruje na zamestnancov zariadení, klientov, ako aj ich rodinných príslušníkov.

Kraj zdôrazňuje, že návštevy klientov v zariadeniach zatiaľ nezakazuje, podľa Drobu by to bolo “neľudské a kruté”. Apeluje však na zdravý rozum a odporúča, aby sa návštevy konali vo vonkajšom prostredí. Rodinným príslušníkom sa pri návšteve zariadenia zároveň odporúča dodržiavať hygienické predpisy a nosiť rúško po celý čas.

Riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu BSK Marica Šiková upozorňuje taktiež na návštevy miest s vysokou koncentráciou návštevníkov. Klientom preto neodporúča nákupy v zahraničí alebo v nákupných centrách na Slovensku, klienti by mali v prípade potreby poprosiť o pomoc s nákupom radšej zamestnanca zariadenia. Výzvu zároveň smeruje aj na zamestnancov DSS s cestovateľskou anamnézou, čo považuje za ďalšie riziko. “Ak sa vrátite z dovolenky zo zahraničia, skúste so svojím nadriadeným urobiť také opatrenie, že si prehodíte služby, aby ste nejaký čas boli doma a nehrozili nejaké nebezpečenstvo,” zdôraznila Šiková.

Riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay v tejto súvislosti apeluje na DSS, aby nezabúdali na pravidelné meranie základných vitálnych funkcií klientov, teda teploty, tlaku, pulzu či dychovej frekvencie. Doplnil, že kraj bude žiadať Správu štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR o ochranné pomôcky pre krajské zariadenia, ale aj pre neverejných poskytovateľov.