Domáca Regióny Bratislava Ekonomika Malacky

Budúci rok im praje. Malacky budú v roku 2020 hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

MALACKY – Malacky budú v roku 2020 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 23 175 267 eur. “Je to historicky najvyšší rozpočet,” upozornil v súvislosti so schváleným finančným plánom primátor Malaciek Juraj Říha.

 

Poukázal na to, že vyše troch miliónov eur, ktoré predstavujú viac ako polovicu kapitálových výdavkov, pochádza z externých zdrojov. “To je dôkaz, že sme úspešní v čerpaní dotácií,” zdôraznil Říha. Priblížil ďalej, že väčšinu investičných výdavkov tvoria projekty z eurofondov a ďalších dotácií (cyklotrasa Družstevná – Radlinského, cyklotrasa Pezinská – priemyselný park, výstavba detských jaslí, modernizácia odborných učební v ZŠ Záhorácka, rozšírenie materskej školy na Záhoráckej, modernizácia premietacej techniky v kine, rekonštrukcia chodieb v ZŠ Záhorácka).

Najvýraznejšie investície z mestských peňazí pôjdu do Základnej školy Dr. J. Dérera (výstavba novej telocvične, rekonštrukcia kuchyne), do verejného osvetlenia, do kúpy pozemku na budúcu športovú arénu a do rekonštrukcie komunikácií.

Zmeny sa tiež dotkli miestnych daní. Krok vyplýva z očakávaného nižšieho objemu podielových daní i nárastu ďalších zákonných povinností pre samosprávu. “Výpadok príjmov by sme dokázali vykryť iba tak, že by sa mesto prestalo rozvíjať, zastavili by sa investície a opravy. Nechceli sme však brzdiť rozbehnuté projekty,” vysvetlil primátor.

Zvýšenie miestnych daní a poplatkov sa najviac dotkne stavieb (75 percent), v menšej časti pozemkov (18 percent) a najmenej sa na ňom budú podieľať byty a nebytové priestory (7 percent). Doterajšie zľavy pre seniorov, zdravotne postihnutých a ľudí v hmotnej núdzi zostávajú v platnosti.  “Peniaze, ktoré mesto získa zo zvýšených daní a poplatkov, sa investujú do opráv ciest, škôl či verejného osvetlenia. V žiadnom prípade ich teda ‘neprejeme’ v podobe bežných prevádzkových výdavkov,” ubezpečil šéf malackej samosprávy.