Čo ukázalo sčítanie? Obyvatelia Bratislavského kraja pracujú najmä na miestach špecialistov

BRATISLAVA – Medzi obyvateľmi Bratislavského kraja hrajú z pohľadu zamestnania prím špecialisti, odborníci a technici, naopak výrazne menej je robotníkov a remeselníkov. Uplatnenie nachádzajú najviac v oblasti odborných, vedeckých a technických činností, priemyselnej výroby, obchodu a služieb, rovnako aj administratívy a verejnej správy. Menej je tých, ktorí pracujú v stavebníctve, marginálne zastúpenie má zamestnanie  rezidentov Bratislavského kraja v poľnohospodárstve či lesníctve. Vyplýva to zo zverejnených dát Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, analyzujúcich ekonomické ukazovatele.

 

Podľa zamestnania pracuje na pozícii špecialistu 94 613 ľudí (takmer 30 percent pracujúcich), na postoch odborných a technických pracovníkov je ich 46 453 (necelých 15 percent). V administratíve a na úradníckych pozíciách je zamestnaných 35 141 obyvateľov kraja, v službách a obchode 32 055. Operátorov a montérov strojov a zariadení je 15 871, kvalifikovaných robotníkov či remeselníkov 12 854.

Z odvetví ekonomickej činnosti je najviac zastúpená oblasť  veľkoobchodu, maloobchodu, opravy áut a motocyklov (52 117 pracujúcich), ďalej oblasti odborných, vedeckých a technických činností (39 992 ) a priemyselnej výroby (31 448). V oblasti vzdelávania pracuje 21 910 obyvateľov Bratislavského kraja, v zdravotníctve a sociálnej pomoci 17 894. V oblasti stavebníctva  12 529, k zamestnaniu v poľnohospodárstve, lesníctve či rybolove sa prihlásilo 2 633 sčítaných.

Status zamestnanec priznalo 298 029, podnikateľ 54 009 obyvateľov Bratislavského kraja. Pracujúcich, vrátane zarábajúcich si dôchodcov, je takmer presná polovica (50,12 percenta) rezidentov.

Viac o téme: Bratislava, podnikatelia, profesie, sčítanie obyvateľstva, zamestnanci

Súvisiace články