Regióny Bratislava

Devínska Nová Ves chce rozšíriť kapacity jednej zo základných škôl

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / František Iván

BRATISLAVA – Bratislavská Devínska Nová Ves plánuje rozšíriť kapacity Základnej školy na Ulici Ivana Bukovčana. Mestská časť zverejnila výzvu na predkladanie ponúk na jej prístavbu a zároveň nadstavbu jedného podlažia. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 1,136 milióna eur bez DPH. Škola by tak mohla získať osem nových tried.

 

„V posledných rokoch bola kapacita školy na hranici svojich možností, a preto som rád, že sa nám podarilo pristúpiť k tejto významnej investícii do školstva a do vzdelania. Pôjde o jednu z hodnotovo najväčších investícií za posledné roky,“ skonštatoval starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.

Projekt plánuje prístavbu k hlavnej budove a zároveň nadstavbu jedného podlažia, čím by sa časť budovy stala štvorpodlažnou. Projektová dokumentácia tiež zohľadňuje požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Dostavba by mala podľa stanovených podmienok trvať päť mesiacov, so začiatkom prác počíta samospráva v lete. Stavebné povolenie je právoplatné.

Uchádzači môžu ponuky predkladať do 14. júna do 10.00 h.