Regióny Bratislava Ružinov

Divné praktiky na ružinovskom stavebnom úrade. Kontrolór tvrdí, že sfalšovali jeho podpis

Miestny úrad Ružinov, Zdroj: redakcia

BRATISLAVA/RUŽINOV- Predvolebná kampaň sa v Ružinove nevyhla ani poslednému riadnemu zastupiteľstvu mestskej časti. Témou sa stala správa z kontroly uplatňovania zákona o miestnom poplatku za rozvoj. V debate o nej padali silné slová, starosta Ružinova Dušan Pekár sa dostal do konfliktu s kontrolórom mestskej časti Güntherom Furinom.

Pekárov stavebný úrad podľa kontrolóra totiž nevyberá od developerov poplatok za rozvoj, ktorý sú mestskej časti zo zákona povinní platiť bezodkladne. Stavebný úrad mestskej časti Ružinov vraj v najmenej dvoch prípadoch nevyrúbil včas poplatok za rozvoj po dobu najmenej jedného roka, odkedy vznikla developerom povinnosť zaplatiť ho.

Podľa Furina má ísť o dva projekty: administratívno-obchodný projekt Sara spoločnosti Neoprot, ktorý vzniká v susedstve Kukorelliho parku na Nivách, a o rozsiahly bytový projekt Bergamon v Prievoze, ktorý odkúpila spoločnosť YIT a predáva ho pod názvom Nuppu.

V prípade projektu Sara má podľa kontrolóra ísť o poplatok vo výške 240 tisíc eur. V prípade projektu Nuppu má byť poplatok ešte vyšší, v závislosti od rozlohy projektu sa môže pohybovať až vo výške okolo 2 miliónov eur.

Podľa vyjadrenia Furina mu nedávno odídená vedúca stavebného úradu mala odpovedať, že premlčacia lehota na poplatok za rozvoj je 5 rokov, a preto ho nemusí vyrubiť hneď.

Na poslednom zastupiteľstve v tomto volebnom období sa k tejto téme vrátili aj poslanci, pretože bývalá vedúca stavebného úradu rozposlala všetkým poslancom svoje vyjadrenie, v ktorom spochybňuje správu z kontroly a upozorňuje, že v zákonnej lehote boli podané námietky k zistením nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam. Podľa bývalej vedúcej sa miestny kontrolór s týmito námietkami nevysporiadal a dokonca vo finálnej správe z kontroly uviedol, že námietky ani nebolo vznesené.

Po prezentovaní tohto materiálu vznikla búrlivá debata medzi poslancami, starostom a kontrolórom. Zaujímavé bolo, že starosta rokovanie neviedol, ale sedel medzi poslancami a odtiaľ bez mikrofónu argumentoval. Furin tvrdenia bývalej vedúcej stavebného úradu a starostu odmietol a tvrdil, že námietky nedostal. Po slovnej výmene Dušan Pekár opustil rokovaciu sálu a vrátil sa s pár kópiami dokumentu, na ktorom v hlavičkovej časti bolo uvedené “Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava” a bol adresovaný na: “Miestny kontrolór, Ing. Günther Furin, TU”. Na spodnej časti dokumentu je perom dopísané nasledovné: “PREVZAL: Günther Furin dňa 3.8.2018 11:00 h.” a podpis. Miestny kontrolór sa rázne ohradil, že tento dokument vidí prvý krát a dokonca, že ten podpis nie je jeho! Rovnako argumentoval aj hlavičkou predmetného dokumentu, pretože podľa jeho slov nemá vedúca stavebného úradu používať hlavičkový papier mestskej časti.

Na zastupiteľstve tak vznikla absurdná situácia, kedy starosta tvrdil, že kontrolór námietky prevzal a podpísal a naopak podľa kontrolóra bol jeho podpis sfalšovaný. Pravdu tak asi budú musieť preukázať orgány činné v trestnom konaní, ak sa niekto z dotknutých na ne vôbec obráti.

Dušan Pekár sa snaží po tretí raz obhájiť stoličku starostu Ružinova. Na post starostu kandiduje s podporov KDH, na mestského poslanca má podporu pravicových strán, ktoré pre zmenu na post starostu podporujú Jána Buocika.

Günther Fürin je bývalým členom SDKÚ, kedy bol pravou rukou Ivana Mikloša. Zo strany odišiel spolu s ďalšími poslancami, vrátane ďalšieho kandidáta na ružinovského starostu Jánom Buocikom, v marci 2015 po tom, ako sa kormidla v SDKÚ ujal Pavol Frešo.