Regióny Bratislava

Do Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy prišlo takmer 700 žiadostí. Najväčší záujem bol o oblasť kultúry

Zdroj: SITA / Branislav Bibel

BRATISLAVA – O príspevky Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) sa uchádzajú predkladatelia 676 žiadostí. Informovali o tom zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý môže v rámci dotačného programu prerozdeliť na projekty v oblasti kultúry, životného prostredia, podpory mládeže a športu i rozvoja vidieka viac ako milión eur.

 

„Takmer rok po reštarte BRDS sme zaznamenali veľký záujem žiadateľov,“ uviedol k procesu registrácie žiadostí plynúcemu do 15. februára predseda BSK Juraj Droba. Poukázal na to, že rok 2021 je v poskytovaní dotácií prelomový. „Kraj prešiel na kompletný elektronický systém. Celý proces podávania, schvaľovania a vyúčtovania dotácií prebiehal čisto elektronicky,“ upozornil.

Z celkovej alokácie 1.035.000 eur bude v každej z oblastí podpory prerozdelených 345.000 eur. Najviac žiadostí o grant prišlo v prípade kultúrnych projektov (365), o dotácie na aktivity v oblasti športu sa uchádza 192 žiadostí, v systéme tiež zaregistrovali 45 žiadostí o podporu aktivít pre mládež a 74 na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka.

Najviac žiadostí prišlo za okres Bratislava I, presne 124. Najaktívnejší uchádzači o dotáciu boli z pohľadu právnej formy združenia – občianske združenia, zväzy, spolky či kluby (385 žiadostí), podnikateľské subjekty zaregistrovali 92 žiadostí, samosprávy podali spolu 80 žiadostí.

Žiadosti v súčasnosti vyhodnocujú nezávislí odborní hodnotitelia, zoznam navrhnutých dotácií budú poslanci BSK schvaľovať na konci marca.