Regióny Bratislava

Droba má ďalšiu funkciu. Bude ambasádorom Dohovoru primátorov v oblasti klímy a energetiky

Zdroj: Zoznam.sk

BRATISLAVA – Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba sa stal ambasádorom Dohovoru starostov a primátorov v oblasti klímy a energetiky. Úlohou dohovoru je dohliadať na dosahovanie klimatických a energetických cieľov na miestnej a regionálnej úrovni. Iniciatíva má podporiť implementáciu Európskej zelenej dohody s prioritou, aby sa z Európy stal do roku 2050 prvý klimaticky neutrálny kontinent. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman.

 

Šéf Bratislavského kraja zdôraznil úlohu regiónov a miest pri dosahovaní klimatických cieľov EÚ. Ich zapojenie je podľa neho nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených Európskou zelenou dohodou a Európskym klimatickým paktom. “Iba aktívnou a vzájomnou spoluprácou medzi inštitúciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni je možné efektívne vyvíjať a implementovať adaptačné a mitigačné opatrenia na zmenu klímy, ktoré nám umožnia dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050,” skonštatoval Droba.

Pozornosť v tejto súvislosti upriamil aj na aktivity Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti ochrany životného prostredia. Kraj sa napríklad zapojil do prípravy a v súčasnosti sa podieľa na implementácii Katalógu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Poskytuje praktické odporúčania pre opatrenia a intervencie, ktoré sa majú zavádzať na miestnej úrovni. Pripomenul tiež pripravované environmentálno-vzdelávacie centrum v Čunove, ktorého úlohou bude zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov. Zároveň prisľúbil, že bude hájiť hodnoty iniciatívy späté s ochranou životného prostredia nielen v rámci Bratislavského kraja, ale i na národnej a medzinárodnej úrovni.

Dohovor starostov a primátorov združuje viac ako 10.000 miestnych samospráv v 61 krajinách. Obce a mestá sa v rámci dohovoru zaviazali podieľať sa na zelenej tranzícii a na presadzovaní spoločnej vízie. Jej základ tvorí presvedčenie, že ľudia majú právo žiť v dekarbonizovaných a odolných mestách a obciach s prístupom k udržateľným, bezpečným a cenovo dostupným energiám.