Regióny Bratislava

Bratislavská Dúbravka predstavuje návrh urbanistického riešenia zóny Pod záhradami. Obyvatelia môžu participovať na jeho prerokovaní do konca marca

Zóna Pod záhradami. Zdroj: FB / Dúbravka - mestská časť Bratislavy

BRATISLAVA – Obyvatelia bratislavskej Dúbravky sa do 31. marca môžu nielen elektronicky sčítať, ale tiež participovať na verejnom prerokovaní návrhu urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami. V centre mestskej časti v bezprostrednej blízkosti rímskokatolíckeho kostola navrhujú predkladatelia dva varianty riešenia územia, oba spája snaha o vytvorenie celistvého kompaktného parku so zastúpením kvalitnej zelene i zázemím pre využitie oddychovo-rekreačného potenciálu miesta.

 

V prvom variante, ktorý navrhovatelia nazývajú “kompromisným, nie však ideálnym”, sa ráta s celkovou plochou parku 21.330 štvorcových metrov (m2). Ráta sa v ňom aj s výstavbou štvorpodlažného bytového domu s približne 30 bytmi na okraji parku, rovnako je navrhovaná prepojovacia miestna komunikácia medzi ulicou Pod záhradami a Koprivnickou ulicou. Druhý variant neráta so žiadnou novou bytovou zástavbou ani prepojovacou komunikáciou. V západovýchodnom smere je navrhovaná alej tvorená stromami druhu Sakura, ktoré by v čase kvitnutia pripomínali pôvodné čerešňové sady v Dúbravke. Celková plocha parku v druhom variante je podstatne väčšia ako v prvom a dosahuje hodnotu cca 23 870 m2.

Oba varianty ponechávajú potenciálny priestor na hromadnú podzemnú parkovaciu garáž, ktorá by aspoň čiastočne pokryla deficit parkovacích miest pre okolité bytové dom. Garáž lokalizovaná v juhovýchodnej časti územia, s príjazdom a výjazdom na Koprivnickú ulicu, by bola na mieste existujúceho parkoviska. Štúdia je zverejnená na webe mestskej časti, samospráva informuje o možnostiach a termínoch pre vznesenie pripomienok a podnetov k štúdii.