EKO-podnik verejnoprospešných služieb v Novom Meste by mohol mať po rokoch nového riaditeľa

BRATISLAVA – Príspevková organizácia EKO-podnik verejnoprospešných služieb (VPS) v bratislavskom Novom Meste by mohla mať po rokoch opäť oficiálneho riaditeľa. Vyplýva to z návrhu, ktorým sa bude na budúci týždeň zaoberať miestne zastupiteľstvo. Podnik bol bez oficiálneho šéfa od septembra 2021. „Prebehlo výberové konanie, z ktorého bola vybratá víťazka. Predložená bude na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. Je to dlhoročná zamestnankyňa podniku,“ uviedol starosta Nového Mesta Matúš Čupka. Na otázku, či nemá výrazný vplyv na chod a služby príspevkovej organizácie fakt, že podnik je niekoľko rokov bez oficiálneho riaditeľa, a teda má len poverené vedenie, starosta pripustil, že je to limitujúce.

„Prídavné meno poverená nesie so sebou určité limity, pokiaľ ide o rozvoj organizácie a silu mandátu, ktorý má,“ pripustil Čupka. Na začiatku volebného obdobia bola podľa neho pomerne neštandardná fluktuácia vo vedení EKO-podniku, za posledný rok, keď má organizácia poverenú riaditeľku, sa situácia zlepšila a podnik je v lepšej kondícii. Zabezpečené bolo štandardné fungovanie podniku, rovnako štandardným spôsobom boli realizované jeho základné činnosti. Po menovaní oficiálnej riaditeľky sa však teší na diskusie o ďalšom rozvoji podniku, keďže je čo zlepšovať. Vlani vedenie mestskej časti zároveň poverilo kontrolóra vykonať hĺbkovú kontrolu. Dôvodom boli domnienky a pretrvávajúce pochybnosti z nehospodárneho nakladania s majetkom. Zistenia boli podľa starosti skôr technickejšieho rázu.

„Boli prípady, keď sme mali dojem hraničiaci s presvedčením, že manažérske rozhodnutia realizované v minulosti, na prelome volebných období, neboli úplne správne. Ale audit neukázal, že by dochádzalo ku konaniu, ktoré mohlo mať trestnoprávnu rovinu,“ doplnil Čupka. Miestny EKO-podnik VPS je bez riaditeľa po tom, ako sa funkcie vzdal bývalý riaditeľ Vladimír M. Toho polícia zadržala koncom augusta 2021. Zobrať mal úplatok za neukončenie prenájmu parkoviska, ktoré si prenajíma súkromná spoločnosť. Nového riaditeľa mal poslanecký zbor v minulosti schvaľovať už niekoľkokrát, avšak neúspešne. Do činnosti EKO-podniku VPS patrí správa a údržba obecného majetku, ako sú budova tržnice, areál Kuchajdy, lanová dráha zo Železnej studničky na Kamzík, ale tiež detské ihriská. Venuje sa aj koseniu a čistote verejných priestranstiev či údržbe komunikácií. Jeho riaditeľ je volený poslancami v miestnom zastupiteľstve.

Viac o téme: Bratislava, EKO-podnik VPS, Nové mesto, riaditeľ

Súvisiace články