Regióny Bratislava

Ekocentrum v Čunove získalo Prezidentskú zelenú pečať

Zuzana Čaputová Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA – Environmentálno-vzdelávacie centrum, ktoré vzniklo v kompletne zrekonštruovanom Szapáryho kaštieli v bratislavskom Čunove, získalo Prezidentskú zelenú pečať. Udelila mu ju prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá Ekocentrum v utorok navštívila. Kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou.

“Som nadšená úspešnou rekonštrukciou budovy, za ktorú som udelila Prezidentskú zelenú pečať. Tú udeľujeme výnimočne stavbám a rekonštrukciám verejných budov, ktoré splnia náročné kritériá. Táto budova ich splnila a potvrdila ich aj svojím účelom, a to ekovýchovou,” skonštatovala Čaputová vyzdvihnúc množstvo rôznych interaktívnych expozícií.

Schátraný kaštieľ komplexne zrekonštruoval Bratislavský samosprávny kraj, revitalizáciou prešla aj záhrada. V budove sa nachádza interaktívna náučná expozícia zameraná na rôzne oblasti prírodného dedičstva regiónu. Návštevníci sa dozvedia napríklad o bobroch, zistia, ako vidí hmyz, a prostredníctvom virtuálnej reality sa môžu plaviť lužným lesom vnútrozemskej delty Dunaja. V záhrade sa nachádza biotopové jazierko, altánok, záhrada s bylinkami, exteriérová učebňa či informačné panely.

Dlhodobým cieľom samotného Ekocentra je koordinácia environmentálno-vzdelávacích centier v kraji

“Som hrdý na to, že sme zriadili niečo, čo v kraji a na Slovensku absentovalo. Ocenenie Prezidentskej zelenej pečate je ocenenie úsilia, ktoré sme do tohto projektu vložili,” zhodnotil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Dlhodobým cieľom samotného Ekocentra je koordinácia environmentálno-vzdelávacích centier v kraji a poskytovanie metodickej podpory v oblasti environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety. Otvára bránu do prírody, prepája odborné a praktické aktivity v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy. Zameriavať sa bude aj na osvetu detí a mládeže. Zázemie poskytne organizáciám na ochranu prírody a podporí aj cezhraničný turizmus a ekoturizmus.

Prezidentka SR udeľuje Zelenú pečať tým, ktorí pripravia nadštandardné projekty obnovy verejných budov z hľadiska technických, estetických, ale aj prevádzkových a sociálnych kritérií. Tie vypracovala expertná skupina pre udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu. Sledované boli tri oblasti s rovnakou relevanciou, a to stavebné zmeny, ekologické opatrenia a dosah na komunitu. Prvú zelenú pečať odovzdala prezidentka Strednej priemyselnej škole stavebnej Emila Belluša v Trenčíne v novembri 2023, druhú zrekonštruovanej mestskej plavárni v Starej Ľubovni koncom apríla.