Regióny Bratislava Banská Bystrica Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina Top

Fakty a realita: VEĽKÝ ŠTÁTNY BIZNIS s poznávacími značkami za milióny EUR sa (ne)skončil.

Evidenčné čísla vozidla sa budú meniť až od januára 2023. ZDROJ: fb Polícia SR

BRATISLAVA – Konečne možno aj dobrá správa pre motoristov. Ministerstvo vnútra bude nakupovať tabuľky s evidenčným číslom vozidla lacnejšie. Namiesto sumy 7,17 eura za kus bez DPH zaplatí za jednu 3,95 eura, čo predstavuje 45-percentnú úsporu a iba v roku 2022 predpokladá štát úsporu minimálne 3,5 milióna eur. Novým dodávateľom bude česká spoločnosť SPM Security Paper Mill, s ktorou ministerstvo podpísalo rámcovú dohodu.

 

Navyše je tu možnosť, že si štát bude sám zabezpečovať tabuľky s evidenčným číslom vozidla. “Štátna akciová spoločnosť Automobilové opravovne MV SR je v záverečnej fáze verejného obstarávania na dodávku technológie na výrobu tabuliek evidenčných čísel,” načrtol Roman Mikulec s tým, že cena by mohla byť ešte nižšia. “Verejné obstarávanie sme vyhlásili už v novembri 2020, bohužiaľ, sme ho boli schopní uzavrieť až na sklonku roka 2021. Dochádzalo k mnohým obštrukciám tretích strán. Na Úrad pre verejné obstarávanie boli podané štyri podnety a pri každom vydal úrad uznesenie, ktorým verejné obstarávanie pozastavil. Na základe týchto obštrukcií muselo ministerstvo predlžovať lehotu na predloženie ponúk neuveriteľných 17-krát,” priblížil proces minister vnútra. Dočasný riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Tomáš Vrábel vysvetlil, že prechodné obdobie medzi platnosťou jednej a druhej zmluvy neohrozí vydávanie nových tabuliek s evidenčným číslom. Oneskorenie môže nastať iba pri zadávaní vlastného textu, alebo pri tabuľkách na nosiče na bicykle, neovplyvní to ale možnosť používať vozidlá v cestnej premávke.

ŠOKUJÚCE ODHALENIE: Na veľký štátny biznis s poznávacími značkami doplatia motoristi

Podpísaním novej rámcovej zmluvy sa podľa Mikulca ukončil 20-ročný monopol doterajšieho dodávateľa. Pripustil aj debatu s ministerstvom financií o znížení poplatkov za tabuľky aj pre občanov. Aj keď pre štát je to výborný biznis. Prečo? V marci 2021 bol totiž prijatý zákon, ktorý by umožnil vodičom mať jedno evidenčné číslo vozidla prakticky na celý život. Novela, ktorú podpísala aj prezidentka Zuzana Čaputová mala nadobudnúť platnosť od 01. 03. 2022. Ale nestalo sa. Dôvod? Parlament novelu, ktorú na jar prijal na jeseň jednoducho zmenil. Štát sa vraj nedokáže ani 11 mesiacov od schválenia novely zákona (od apríla 2021 do marca 2022) pripraviť na zmeny s tým súvisiace.

Evidenčné čísla vozidla sa budú meniť až od januára 2023. Zdroj: fb archív zoznam.sk

Pritom aj na oficiálnych stránkach Polície Slovenskej republiky ešte 18.marca 2021 informovali o novele zákona ako o veľkej a pozitívnej zmene pre motoristov. „Národná rada SR schválila poslanecký návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorý prinesie vlastníkom vozidiel menej byrokracie a ušetrí peniaze za správne poplatky. Zmeny sa začnú uplatňovať od 1. marca 2022. Zruší sa povinná zmena evidenčného čísla, ak sa vozidlo predá novému vlastníkovi do iného okresu alebo ak sa vlastník presťahuje do iného okresu. V týchto prípadoch teda nebude potrebné vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom a ich výmena na vozidle. Evidenčné číslo tak bude viazané na vozidlo a ak ho vozidlo raz dostane, môže ho mať do konca svojho využitia. Zaviedla sa tiež možnosť prenositeľnosti tabuľky s evidenčným číslom na iné vozidlo toho istého vlastníka. Čiže ak vlastník predá svoje vozidlo, bude si môcť tabuľky s evidenčným číslom ponechať a dať si ich prideliť na svoje iné vozidlo,” informovali policajti na svoje oficiálnej stránke 18.marca 2020 a dodali.

“Zároveň sa zruší systém vytvárania evidenčného čísla založený na skratke okresu, keďže jeho uvádzanie na tabuľke už stratí svoje opodstatnenie. Skladba evidenčných čísel ostane rovnaká (2 písmená – 3 číslice – 2 písmená), avšak evidenčné čísla sa začnú vytvárať nanovo od kombinácie AA-001AA. Taktiež sa zruší dvojkrokový prepis vozidla spočívajúci v tom, že najskôr pôvodný vlastník odhlásil vozidlo na svojom dopravnom inšpektoráte a potom ho nový vlastník prihlásil na svojom inšpektoráte. Kompletný prepis vozidla aj s vydaním nových dokladov sa vykoná na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, pričom v prípade potreby sa budú doklady aj tabuľky zasielať kuriérom.”

Evidenčné čísla vozidla sa budú meniť až od januára 2023. ZDROJ: fb Polícia SR

Štát, zodpovedné ministerstvá (dopravy, informatizácie, vnútra) tak odkladom novely zákona získali ďalší rok na ďalší a poriadny príjem od slovenských šoférov za poplatky za evidenčné číslo vozidla. Veď iba za dve hliníkové tabuľky pre osobné autá štát aktuálne inkasuje 33 EUR a pri počte predaných vozidiel na Slovensku a počte prepísaných áut na Slovensku za rok je to veru veľmi slušný balík.

 

Správny poplatok Jednotlivé položky Znenie položky
33 € 2 x 16,50 € vydanie  2 ks plechových TEČ (osobné, nákladné vozidlo
16,50 € 1 x 16,50 € vydanie 1 ks plechovej TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)
331 € 2 x 165,50 € vydanie  2 ks plechových voliteľných TEČ (osobné, nákladné vozidlo)
165,50 € 1 x 165,50 € vydanie 1 ks plechovej voliteľnej TEČ (motocykel)
331 € 2 x 165,50 € vydanie  2 ks plechových TEČ zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla(osobné, nákladné vozidlo)
165,50 € 1 x 165,50 € vydanie 1 ks plechovej TEČ zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)
16,50 € 1 x 16,50 € vydanie 1 ks plechovej TEČ určenej na nosič bicykla
33 € 1 x 33 € vydanie 1 ks TEČ so zvláštnym evidenčným číslom

K celej situácii o zmenenej novele zákona nám do redakcie zregióny.sk poslala v novembri 2020 vyjadrenie Miriam Švikruhová, z odboru komunikácie ministerstva dopravy. Účinnosť novely sa posunula z 1.3.2022 na január 2023, pretože daná zmena si vyžiadala aj úpravy informačných systémov. Keďže nešlo o vládny návrh a rezorty tieto zmeny nemohli dopredu naplánovať, neboli na uvedené zmeny rozpočtované finančné prostriedky. Napríklad bolo potrebné vysúťažiť dodávateľa zmien informačného systému. Všetky tieto procesné úkony si vyžadujú čas a spolu s časom na realizáciu a otestovanie daných zmien nebolo možné splniť termín účinnosti zákona k 1.3.2022.“

Zaujímalo nás, či jedným z dôvodom nepripravenosti systému je aj argument, že v rámci objektívnej zodpovednosti by začali chodiť pokuty nesprávnym majiteľom. Treba si uvedomiť, že v SR máme cez 3 milióny vozidiel a približne 2 milióny predaných diaľničných známok. Akákoľvek chyba v informačnom systéme, hoci aj na úrovni menej než 1%, by zasiahla stovky až tisíce vodičov. Preto sa k takýmto zmenám musí pristupovať zodpovedne,“ povedala Švikruhová.

 

Evidenčné čísla vozidla sa budú meniť až od januára 2023. ZDROJ: fb Polícia SR

Monopolným dodávateľom evidenčných čísel vozidla na Slovensku bola až do súčasnosti viac ako 20 rokov súkromná firma Turčan Delta, aj napriek tomu, že zmluva s dodávateľom skončila v roku 2019 a odvtedy sa platnosť zmluvy upravovala dodatkami aj na ďalšie roky 2020, 2021 a 2022. Je to totiž naozaj poriadny a slušný biznis. „Zmluva na výrobu a dodávku reflexných tabuliek s evidenčným číslom, tabuliek CD a individuálnych evidenčných čísel vozidla pre motorové a prípojné vozidlá bola uzatvorená v roku 2005 na dobu neurčitú. Presné počty evidenčných čísel na nasledujúci kalendárny rok boli predmetom dodatkov, ktoré sa podpisovali pred koncom daného kalendárneho roka. Bývalé vedenie Ministerstva vnútra v auguste 2019 vyhlásilo verejnú súťaž na výrobu a dodávku tabuliek a súvisiace služby s predpokladanou hodnotou zákazky 34,5 mil. eur. Túto súťaž vzhľadom na diskriminačné podmienky Úrad  pre verejné obstarávanie zrušil. Ministerstvo vnútra pripravilo v novembri 2020 novú súťaž. Vzhľadom na opakujúce sa námietky v prebiehajúcom verejnom obstarávaní zatiaľ nedošlo k otváraniu ponúk uchádzačov. Lehota na predkladanie ponúk nemohla uplynúť, pretože Úrad pre verejné obstarávanie využil pri všetkých doterajších verejných obstarávaniach možnosť vydať predbežné opatrenie podľa ustanovenia § 173 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom pozastavil konanie verejného obstarávateľa a určil, že lehoty neplynú. Boli podané 4 námietky, pričom žiadna z nich nebola úspešná a Úrad verejného obstarávania všetky vyhodnotil ako nedôvodné,“ reagovali koncom roka 2020 z tlačového odboru kancelárie ministerstva vnútra.