Hlavné mesto plánuje predĺžiť električkovú trať. Má ísť aj okolo obchodného centra pri Dunaji

BRATISLAVA – Prudko sa rozvíjajúce územie v zóne Chalupkova a nadväzujúcich zónach v centre Bratislavy potrebuje funkčné dopravné riešenie. Tvrdí to mesto Bratislava, ktoré preto považuje za kľúčové vybudovanie novej električkovej trasy v tomto území a v čo najkratšom možnom čase.

 

Zatiaľ čo územný plán hlavného mesta z roku 2007 umožňoval vybudovať v tomto území celkovo 1.200.000 štvorcových metrov (m2) podlažných plôch, doposiaľ aj v dôsledku ďalších územnoplánovacích podkladov a dokumentov narástlo toto číslo takmer na dvojnásobok. Podľa súčasného vedenia mesta nové mestské centrum, ktoré takto vzniká, musí byť prioritne obslúžené kvalitnou verejnou dopravou, keďže sa tu denne prepraví približne 50.000 ľudí. Ponechanie obsluhy na individuálnu automobilovú dopravu by podľa magistrátu spôsobilo rozsiahle dopravné problémy v celej oblasti.

„Cieľom vedenia mesta je priniesť nový prístup do riešenia dopravy, ktorý je založený na výraznejšej podpore verejnej dopravy, najmä električkovej. Mesto v súčasnosti posudzuje dve varianty trasy električky v zóne Chalupkova, a to popred novú budovu Slovenského národného divadla (SND) po Pribinovej ulici, alebo poza budovu SND po Landererovej ulici,“ informoval TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Mesto plánuje predĺžiť električkovú trať až k novému Slovenskému národnému divadlu. Zdroj: imhd.sk

Pokračujúca časť trasy vychádza optimálne po Košickej a Miletičovej s logickým napojením na ružinovskú električkovú radiálu a tiež električkový uzol Trnavské mýto. Zámerom mesta je rozčleniť električkové trasy cez centrum mesta vybudovaním okruhu, prepájajúceho radiály medzi Šafárikovým námestím i Trnavským mýtom a zároveň preveriť trasu novej električkovej radiály do Podunajských Biskupíc a Vrakune.

 „Keďže z hľadiska budúcnosti nášho mesta ide o mimoriadne dôležité a zodpovedné rozhodnutie, odborný tím berie pri posudzovaní optimálnej trasy do úvahy predovšetkým odborné, a to urbanistické a dopravné kritériá,“ tvrdí Bubla. Z urbanistického hľadiska sú to podľa jeho slov najmä vhodné pôsobenie eletričkovej trasy vo verejnom priestore mestského bulváru, námestia a predpolia SND.

Zabezpečenie najplynulejšej dopravy

Z dopravného hľadiska sa samospráva zaoberá najmä dopravnokapacitným posúdením potrieb nového mestského centra po jeho dobudovaní. „Dôležitým parametrom je aj napojenie trasy na existujúce električkové trasy a tiež čo najmenší vplyv električky na cestné komunikácie a križovatky, aby sme v zóne zabezpečili čo najplynulejšiu dopravu. Z praktického a odborného hľadiska, samozrejme, zvažujeme aj vplyv električky na SND,“ podotkol Bubla.

Mesto Bratislava tvrdí, že v tejto otázke reprezentuje verejný záujem a je orgánom územného plánovania. Odborné tímy komunikujú s investormi a developermi o otázkach koordinácie a spolupráce na zabezpečení dopravnej obsluhy územia, na ktorej sa podieľajú v rámci svojich investícií. „Po vyhodnotení optimálnej trasy podľa názoru odborného tímu na meste budeme riadne pokračovať v procesoch environmentálneho a územnoplánovacieho posúdenia navrhovaného riešenia,“ spresnil hovorca Bratislavy. Rýchlosť procesu závisí, ako tvrdí, od priebehu prerokovania potrebných stupňov posudzovania a projektovej dokumentácie.

Viac o téme: električková trať, električkový mestský okruh, magistrát, Matúš Vallo, Nové SND, odborné tímy, podpora verejnej dopravy, Primátor, radiála, trolejbusy, verejný záujem, vizualizácia

Súvisiace články