Regióny Bratislava

Hlavné mesto pristúpi do medzinárodnej siete ICORN, ktorá ochraňuje umelcov

Hlavné mesto pristúpi do medzinárodnej siete ICORN. zdroj: TASR
Hlavné mesto pristúpi do medzinárodnej siete ICORN. zdroj: TASR

BRATISLAVA – Hlavné mesto Bratislava by malo pristúpiť do medzinárodnej siete ICORN (International Cities of Refuge Network). Ide o nezávislú sieť miest a regiónov, ktoré ponúkajú útočisko prenasledovaným alebo ohrozeným spisovateľom a umelcom. Presadzuje zároveň slobodu prejavu, ochranu demokratických hodnôt a medzinárodnú solidaritu. Bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo vo štvrtok zmluvu o členstve.

 

“Vstupom do medzinárodnej siete ICORN sa mesto Bratislava stane súčasťou dynamickej a globálnej siete solidarity, kreativity a vzájomnej spolupráce,” konštatuje dôvodová správa materiálu.

Spoločnou misiou siete ICORN je podporovať slobodu prejavu, brániť a chrániť ľudské práva a prispievať k riešeniu hrozieb a prenasledovania, s ktorými sa spisovatelia a umelci stretávajú vo svojich domovských krajinách i mimo nich. “V súčasnom kontexte vojny na Ukrajine považujeme tento rozmer členstva Bratislavy za kľúčový a momentum jej pristúpenia do siete za o to silnejšie,” podotýka materiál.

Prenasledovaní spisovatelia či umelci predstavujú taktiež zdroj inšpirácie, prinášajú nové impulzy do kultúrneho života mesta a prispievajú k zlepšeniu znalostí o rôznych kultúrach. Podporujú taktiež vzájomné medzikultúrne porozumenie. Väčšina umeleckých rezidentov môže nájsť v hosťujúcom meste inšpiráciu, aby mohla ďalej pracovať a podieľať sa na aktivitách mesta i celej siete. Mnohí z nich dokážu osloviť aj publikum vo svojich domovských krajinách.

Členské mestá siete ICORN ponúkajú dočasné útočisko tým, ktorým hrozí ujma za ich tvorivé aktivity. ICORN chce hostiť čo najviac takýchto prenasledovaných spisovateľov a umelcov a vytvoriť tak spolu s ďalšími organizáciami dynamickú a udržateľnú svetovú sieť na podporu slobody prejavu. Od roku 2006 sa do siete zapojilo viac ako 70 miest po celom svete a poskytli útočisko viac ako 200 spisovateľom a umelcom. Do siete ICORN sú zapojené mestá od Krakova cez Brusel, Pittsburgh až po Mexico City.