Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Hlavné mesto vysvetľuje nákup lubrikačných gélov a prezervatívov: Za 40 tisíc sme nič nenakúpili

Hlavné mesto Bratislava (ne)nakúpilo lubrikačné gély a prezervatívy za 40 tisíc EUR. ZDROJ: fb durex.sk

BRATISLAVA – Informácia, že Hlavné mesto Bratislava nakúpilo lubrikačné gély a prezervatívy za tisíce EUR pre sociálne slabšie skupiny a bezdomovcov vyvolala búrlivé reakcie aj diskusie.

 

Informáciu zverejnil portál odvaznesrozumom.sk. „Hlavné mesto SR nemá prostriedky na opravy ciest, ktoré vyzerajú ako tankodrom. Výmena verejného osvetlenia myslím pri súčasnom vedení vôbec nehrozí. Pri opravenej ceste, či verejnom osvetlení sa predsa nedajú robiť architektonické štúdie a reklamné videá pána primátora. Ani v Metropolitnom Inštitúte Bratislava nemôžu k tomu nakresliť zo desať omalovániek minimálne za 40 tisíc Euro. Ale máme na to, aby sme dievčatám, ktoré si zarábajú najstarším remeslom v našom hlavnom meste, nakúpili lubrikačné gély, prezervatívy a tehotenské testy. Mimochodom, ja som si doteraz myslela, že tento druh zamestnania na Slovensku nepodporujeme z verejných peňazí. Ale zrejme sa mýlim a mesto Bratislava to vidí inak. Asi by sme sa mali všetci poskladať na to, aby sa dámam zlepšili „pracovné podmienky“… Alebo, že by sa tieto služby začlenili priamo pod magistrát, ako ďalší mestský podnik?“ povedala Martina Dulajová.

 

Hlavné mesto Bratislava nakúpilo lubrikačné gély a prezervatívy pre bezdomovcov. ZDROJ: fb durex.sk

O vysvetlenie celej situácie a informácie k nákupu prezervatívov a lubrikačných gélov sme preto požiadali aj Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, za ktorý sa vyjadrila Dagmar Schmucková, z oddelenia komunikácie a marketingu. „Hlavné mesto Bratislava nenakúpilo lubrikačné gély a prezervatívy za 40 000 eur, táto informácia sa absolútne nezakladá na pravde. Pre potreby terénnej práce mestského terénneho tímu priamo v prostredí zraniteľných skupín sa realizoval širší nákup zdravotníckeho materiálu, ako sú obväzy, náplasti, dezinfekcie, ochranné rukavice, a v rámci toho nákupu zdravotníckeho materiálu boli zakúpené aj kondómy a lubrikačné gély. Hodnota tohto nákupu bola 5 843, 50 eur,“ povedala pre zregiónu.sk Dagmar Schmucková (faktúru má redakcia k dispozícii).

Podľa Schmuckovej má Hlavné mesto svoj mestský terénny tím, ktorý vykonáva terénnu sociálnu prácu a pomáha ohrozeným skupinám, napríklad ľuďom bez domova či mladým ľuďom. „V rámci svojej práce, v priamom prostredí zraniteľných skupín obyvateľstva, sa zameriavajú aj na znižovanie zdravotných rizík, kam patrí aj prevencia šírenia pohlavných chorôb. Súčasťou nákupu zdravotníckeho materiálu, v rámci ktorého boli aj kondómy a lubrikačné gély, ktoré znižujú riziká prenosu pohlavných chorôb a ktoré sú aj podľa programu OSN pre boj s HIV, UNAIDS súčasťou prevencie HIV,“ dodala Schmucková.

 

Faktúra magistrátu Hlavného mesta k nákupu lubrikačných gélov a prezervatívov. ZDROJ: magistrát Hlavného mesta Bratislava

Zaujímali nás aj personálne prepojenia medzi Občianskym združením VAGUS a magistrátom, keďže Občianskemu združenie VAGUS má magistrát platiť nemalé sumy za ich terénne sociálne služby pre mesto a kde je možný konflikt záujmov. Výkonnou riaditeľkou a štatutárnou zástupkyňou Občianskeho združenia je podľa portálu odvaznesrozumom.sk Alexandra Kárová a riaditeľom sekcie sociálnych vecí na magistráte jej manžel Sergej Kára. Vyjadrila sa Dagmar Schmucková, z oddelenia komunikácie a marketingu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.

„Čo sa týka Vašej otázky k Občianskemu združeniu Vagus – na území mesta poskytujú terénnu sociálnu prácu viaceré dlhodobo odborne etablované mimovládne organizácie nielen pre ľudí bez domova, ale aj pre mladých ľudí v ohrození. Pokiaľ ide o registrovaných poskytovateľov tejto sociálnej služby, tak majú zo zákona nárok na finančný príspevok na prevádzku. Mesto má zo zákona povinnosť poskytovateľom terénnej sociálnej služby tento príspevok riadne vyplácať. Mesto víta a podporuje terénnu sociálnu prácu pre všetky ohrozené skupiny obyvateľstva, pričom presný rámec a rozsah aktivít si poskytovatelia týchto služieb určujú samostatne v súlade so zákonom. Viaceré organizácie poskytujú aj distribúciu zdravotníckeho materiálu, nakoľko je podporným prvkom pri ochrane zdravia ohrozených skupín. Napriek tomu vieme, že dlhodobo niektoré skupiny alebo lokality nemajú zabezpečený dostatočný prístup k odbornej pomoci, preto mesto ich činnosť dopĺňa čiastočne aj fungovaním mestského terénneho tímu,“ skonštatovala Schmucková.