Regióny Bratislava

Viaceré mestské časti považujú priamy kontakt s občanmi za dôležitý. Staré Mesto zavádza Čaj o piatej so starostkou

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Priamy kontakt s obyvateľmi, teda nielen cez webové stránky a sociálne siete, považujú za dôležitý volení predstavitelia viacerých bratislavských miestnych samospráv. Mnohé mestské časti preto pravidelne organizujú stretnutia občanov so starostom či poslancami. Po novom sa k nim pridalo aj Staré Mesto, ktoré zavádza Čaj o piatej so starostkou Zuzanou Aufrichtovou.

“Vypočuli sme volanie ľudí po takýchto stretnutiach. Stretnutiam nechávame voľný priebeh – obyvatelia sa môžu obrátiť s čímkoľvek, či už s problémami, ktoré ich trápia, návrhmi na zlepšenie, alebo sa môžu len porozprávať,” uviedol pre TASR staromestský hovorca Matej Števove. Stretnutia budú každý prvý pondelok podvečer v kaviarni Propeller. Do budúcna nie sú vylúčené ani obdobné stretnutia s poslancami, ak prejavia záujem.

Pravidelné stretnutia, tzv. Poslanecké hodinky a Hodinky s občanmi, zaviedla v aktuálnom volebnom období aj najväčšia mestská časť Petržalka. Obyvatelia tak majú každý posledný pondelok v mesiaci o čosi bližšie k poslancom a každú prvú stredu v mesiaci k starostovi Jánovi Hrčkovi. Snahou je otvoriť samosprávu ľuďom, aktívne ich zapojiť do rozhodovania, participovania na správe vecí verejných, ale tiež, aby mohli prezentovať svoje názory a predstavy, či riešiť svoje problémy a podnety.

Pravidelné stretnutia aj v Ružinove, Karlovej Vsi a Rači

Pravidelne už piaty rok má vo svojom pracovnom rozvrhu vyhradené tri stránkové dni počas týždňa starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, ktorá sa takto bez akýchkoľvek obmedzení stretáva s občanmi. “V minulosti sa síce organizovali pravidelné poslanecké hodiny, ale keďže sa neosvedčili, boli zrušené,” poznamenal Miroslav Špejl z referátu komunikácie karloveského miestneho úradu. Občania však v prípade záujmu majú možnosť kontaktovať poslancov a dohodnúť si s nimi stretnutie. S pravidelnými stretnutiami s poslancami, počas poslaneckých stried, pokračuje v tomto volebnom období Ružinov. Do budúcna plánuje mestská časť zaviesť aj pravidelné stretnutia so starostom Martinom Chrenom, ktorý pravidelne komunikuje cez sociálnu sieť, e-mailom i telefonicky.

Každý prvý pondelok v mesiaci sa konajú tzv. poslanecké dni v Rači. Zúčastňuje sa na nich aj starosta Michal Drotován a vicestarostka Lenka Antalová Plavuchová. “Poslanecké dni sú otvorenou a interaktívnou formou, ako viesť dialóg medzi občanmi a ich volenými zástupcami o problémoch, podnetoch a vnímaní fungovania mestskej časti. V mestskej časti Rača fungujú dlhodobo,” poznamenala  Margaréta Cehláriková, vedúca oddelenia kultúry a komunikácie račianskeho miestneho úradu.

Takúto formu komunikácie mestských častí so svojimi obyvateľmi pozitívne vníma aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). “Má to prínos z hľadiska výmeny informácií, získavania podnetov, individuálnych konzultácií a napokon je to dôležité aj z hľadiska pozývania obyvateľov k spolurozhodovaniu,” zhodnotil hovorca ZMOS Michal Kaliňák. Zachovanie takéhoto prístupu považuje za veľmi dobré, pretože priama komunikácia a otvorená diskusia umocňujú podľa neho dôveru voči samospráve.