Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Je dôvod na paniku? Zdravotne riziková a kontaminovaná voda je aj v bratislavských Podunajských Biskupiciach

Znečistená voda, voda nie je pitná
V Bratislave a okolí je znečistená spodná voda. Je zdravotne riziková, nevhodná na pitie, umývanie aj polievanie záhrad. ZDROJ: fb obec Rovinka

BRATISLAVA – Situácia so spodnou vodou, respektíve s vodou v individuálnych studniach v niektorých mestských častiach Bratislavy a v jej okolí je mimoriadne šokujúca, kritická a alarmujúca.

 

Ako prvá sa verejne ozvala obec Rovinka, kde sa odborným rozborom vody v roku 2020 zistila prekročená limitná hodnota látky vinychlorid alebo aj chlóretén. Táto jedovatá látka sa dostáva do ovzdušia a aj do vody vylúhovaním zo skládok odpadu a z priemyselných zdrojov. V organizme sa metabolizuje na chlóretylénoxid, ktorý sa rýchlo mení na chlóracetaldehyd a viaže sa na DNA a je zodpovedný za karcinogenitu u človeka i zvierat. Čo sa týka studňovej vody v danej oblasti, tak tú považuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vo svojom stanovisku z augusta 2021 za dlhodobo nevhodnú na pitné účely, na varenie a prípravu stravy a tiež na osobnú hygienu.

ŠKANDÁL pokračuje! Kontaminovanú a znečistenú vodu potvrdila v okolí Bratislavy aj obec Rovinka

„Táto voda je považovaná za zdravotne rizikovú. Záhradky sa odporúčajú polievať vodou z verejného vodovodu,“ uvádza sa v Stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. že rozbory vody v jazerách, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Rovinka, nie sú najčistejšie. Jedná sa o jazerá Štrčka a Veľké Košariská. „Bohužiaľ sa potvrdilo fekálne znečistenie. Nejedná sa o veľmi vysoké hodnoty, ale predsa,“ povedala predsedníčka Komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku Veronika Basta, ktorá je zároveň poslankyňou obecného zastupiteľstva v Rovinke Basta. Teraz sa pridal aj starosta Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice Zoltán Pék.

 

V Bratislave a okolí je znečistená spodná voda. Je zdravotne riziková, nevhodná na pitie, umývanie aj polievanie záhrad. ZDROJ: fb obec Rovinka

V Podunajských Biskupiciach obyvatelia mnohých rodinných domov využívajú na závlahu a zalievanie záhrad podzemnú vodu z vlastnej studne. Mnohí sú znepokojení, pretože Podunajské Biskupice sa nachádzajú v blízkosti skládky toxického odpadu vo Vrakuni a v smere prúdenia podzemných vôd. Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva MÚ MČ Bratislava – Podunajské Biskupice sa preto obrátilo na Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o stanovisko ku kvalite vôd v katastri našej obce. Písomnú odpoveď podpísanú hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom Vám posielam v prílohe,“ odpovedal Pék na naše otázky ku kvalite vody v individuálnych studniach v Podunajských Biskupiciach.

 

 

V Bratislave a okolí je znečistená spodná voda. Je zdravotne riziková, nevhodná na pitie, umývanie aj polievanie záhrad. ZDROJ: fb Zoltán Pék

„V bratislavských mestských častiach Vrakuňa a Podunajské Biskupice sa odporúča nepoužívať vodu zo studne na pitie, osobnú hygienu či polievanie plodín. Vo vode sa môžu nachádzať organické látky z výroby pesticídov a ich koncentrácia vo vode môže pri pravidelnom užívaní predstavovať isté zdravotné riziko. Porovnali sme aj výsledky monitoringu podzemných vôd v Podunajských Biskupiciach zo správ o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za posledné dva roky a prekročené boli limitné hodnoty len v dvoch ukazovateľoch (vinylchlorid a olovo), pričom v roku 2020 bolo prekročenie jednorazové a v roku 2019 neboli v Podunajských Biskupiciach namerané žiadne prekročenia,“ konštatuje Hlavný hygienik SR Ján Mikas v písomnej odpovedi pre Mestskú časť Podunajské Biskupice.

 

Vyjadrenie Hlavného hygienika SR Jána Mikasa ku kvalite vôd v Podunajských Biskupiciach. ZDROJ: Zoltán Pék

Ako ďalej informuje starosta Biskupíc Zoltán Pék orgány verejného zdravotníctva nevykonávajú pravidelný monitoring kvality zo studní, ktoré sú súkromným vlastníctvom ich majiteľov zodpovedajúcich aj za kvalitu vody v nich. „Rozbor vody si vlastníci studní môžu dať urobiť na vlastné náklady. Naše Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva ešte očakáva stanovisko Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. O všetkých zisteniach našich obyvateľov informujeme na našich oficiálnych webových a facebookových stránkach ako aj v miestnom tlačovom periodiku,“ dodáva Pék.

Nás zaujímalo, či mestská časť alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonáva kontroly studní a dodržiavanie zákazu ich používania, ak je to nevyhnutné a potrebné. Voda z verejného vodovodu je pravidelne monitorovaná orgánmi verejného zdravotníctva a jej zdrojmi nie sú podzemné vody z oblasti Vrakune či Podunajských Biskupíc. Orgány verejného zdravotníctva nevykonávajú pravidelný monitoring kvality zo studní, ktoré sú súkromným vlastníctvom ich majiteľov zodpovedajúcich aj za kvalitu vody v nich. Rozbor vody si vlastníci studní môžu dať urobiť na vlastné náklady,“ skonštatoval Zoltán Pék. Kompletný dokument aj s prílohami je prístupný na tomto linku: https://www.minzp.sk/geologia/environmentalne-zataze.html

 

Galéria
V Bratislave a okolí je znečistená spodná voda. Je zdravotne riziková, nevhodná na pitie, umývanie aj polievanie záhrad. ZDROJ: fb Zoltán Pék
V Bratislave a okolí je znečistená spodná voda. Je zdravotne riziková, nevhodná na pitie, umývanie aj polievanie záhrad. ZDROJ: fb Zoltán Pék
Začiatok sanačných prác na skládke vo Vrakuni zostáva stále otázny. Zdroj: archív zoznam.sk. ZDROJ: fb Zoltán Pék
V Bratislave a okolí je znečistená spodná voda. Je zdravotne riziková, nevhodná na pitie, umývanie aj polievanie záhrad. ZDROJ: fb Zoltán Pék
V Bratislave a okolí je znečistená spodná voda. Je zdravotne riziková, nevhodná na pitie, umývanie aj polievanie záhrad. ZDROJ: fb Zoltán Pék
navigate_before
navigate_next