Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Je to zlé! Obchody VYPÍNAJÚ pece na dopekanie pečiva: Môžeme ostať bez CHLEBA

Rok 2022 bol najťažším v histórii pekárstva. V roku 2023 príde ďalšie zvýšenie cien. ZDROJ: TASR/Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Rekordná inflácia od rozdelenia Československa, extrémne zdražovanie, najvyššie ceny energií, potravín, tovaru a služieb za posledných 30 rokov. Taká je aktuálna situácia na Slovensku a to najhoršie sa ešte iba blíži. Je totiž veľmi pravdepodobné, že zo slovenských obchodov úplne zmizne chlieb, pečivo a pekárenské výrobky,

 

Ako totiž informuje Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ak vláda Slovenskej republiky nezasiahne voči extrémnym cenám dodávateľov elektrickej energie, ktoré v týchto dňoch dostávajú aj malí a strední pekári, cukrári či cestovinári hrozí, že na Slovensku bude bezprecedentný nedostatok chleba a pečiva. Výšky zálohových faktúr, ktoré dostávajú v týchto dňoch pekárne či cukrárne predstavujú od štvor až po desaťnásobky minuloročných cien.

„Novoročný šokový nárast cien za elektrickú energiu je tak obrovský, že hrozí doslova historická vlna zatvárania malých a stredných pekární po celom Slovensku. Zároveň máme informácie, že niektoré obchodné reťazce začínajú rušiť „pece na dopekanie mrazených polotovarov“, pretože náklady na ich prevádzku vysoko presahujú ceny hotového čerstvého pečiva zo skutočných slovenských pekární. Kombinácia tejto situácie môže spôsobiť, že na Slovensku vznikne bezprecedentný nedostatok základných potravín ako sú chlieb a pečivo a ďalší nárast dovozu,“ uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

 

Rok 2022 bol najťažším v histórii pekárstva. V roku 2023 príde ďalšie zvýšenie cien. Ilustračné foto. TASR / Pavel Neubauer

Pekárenská výroba je závislá na kombinácii plynu a elektrickej energie a bez nej nie je možné vyrábať. Napriek jasným deklaráciám premiéra a ministra financií doposiaľ nebol zverejnený mechanizmus kompenzácií cien energií na rok 2023 a to aj napriek tomu, že vláda podmieňovala podporu pre podniky schválením štátneho rozpočtu. „Politici, ktorí aktuálne v poverení vedú tento štát si musia uvedomiť, že aj keď je pre nich aktuálne prioritou udržanie sa pri moci a stanovenie termínu parlamentných volieb, stále sú platení podnikateľmi a obyvateľmi tohto štátu. Ich pracovný kontrakt trvá. Ak sa nebudú venovať riešeniu energetickej situácie malých a stredných podnikov, ktoré tvoria väčšinu zo všetkých pekární, cukrární a cestovinární Slovenska, vytvárajú obrovský problém nielen v zásobovaní obyvateľstva základnými potravinami, ale aj skokovým nárastom nezamestnanosti v regiónoch,“ zdôraznil Milan Lapšanský.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov preto žiada bezodkladné zverejnenie kompenzačných schém, ich čo najskoršie spustenie a zároveň vytvorenie ďalších foriem pomoci pre malé a stredné podniky. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu každodenne zabezpečujú väčšinu spotreby chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov i cestovín Sloveniek i Slovákov a zamestnávajú viac ako 12 000 pracovníkov.