Regióny Bratislava

Každý Ružinovčan platí 288 eur ročne na chod úradu mestskej časti

BRATISLAVA – V tejto sume sú výdavky na platy a odmeny starostu, komunálnych poslancov a niektorých úradníkov (prednostu, asistentov starostu, účtovníka mestskej časti, členov odborných komisií zriadených mestskou časťou  a pod.). Patria sem tiež tovary a služby spotrebované pri výkone týchto zástupcov mestskej časti a úradníkov.

Z tejto sumy sa neplatia pracovníci mestských úradov, ako je napr. matrikár, kontrolór obce, zamestnanci rozpočtových a podriadených organizácií, ktorých zriaďovateľom je mestská časť (zamestnanci materských a základných škôl, domovov dôchodcov a pod.) Nie sú tu ani náklady na energie.

Mestskej časti zostáva na ostatné služby približne 969€ na obyvateľa. Ide o sumu ktorá sa využije napríklad na verejné osvetlenie, školstvo, sociálne služby, opravu ciest a chodníkov, likvidáciu skládok, stavbu cyklotrás či posilnenie výkonu mestskej polície.

Vyplýva to z kalkulačky Inštitútu finančnej politiky (IFP), ktorá sa opiera o oficiálne výkazy, ktoré sú jednotlivé obce a mestské časti povinné poskytovať Ministerstvu financií SR.

Z kalkulačky sa obyvatelia aj ľahko dozvedia, aká by mala byť podľa IFP priemerná cena za takú či onakú verejnú službu, najmä z celoslovenského pohľadu. Náklady na stavbu detského ihriska sa tak hýbu na úrovni 30 000€, multifunkčné futbalové ihrisko o rozlohe 800m2 by malo na základe internetového prieskumu IFP stáť 20 000€. Jedno nové parkovacie miesto by nemalo stáť viac ako 3000€, revitalizácia parku o veľkosti 10 árov by nemala stáť viac ako 200 000€.

V niektorých prípadoch si IFP pomáha priamo zrealizovanými verejnými službami niektorých obcí, Ružinov nefiguruje ako príklad v žiadnom z týchto prípadov.

FOTO: SITA