Regióny Bratislava

Kvalita dištančného vzdelávania na UK sa zvýšila. Je však čo zlepšovať

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Kvalita dištančného vzdelávania sa zvýšila, no stále je čo zlepšovať. Vyplýva to z prieskumu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, do ktorého sa zapojili študenti, ale aj pedagógovia.

 

Z prieskumu najväčšej a zároveň aj najstaršej slovenskej univerzity vyplýva, že študenti hodnotia výučbu i pedagógov pozitívne a mnohí sa chcú vrátiť k prezenčnej výučbe. Online všetky predmety absolvovalo 95,6 percenta zapojených študentov, niektoré predmety štyri percentá študentov. Len 0,4 percenta študentov uviedlo, že neštudovali online. Prieskum sa zameral aj na prístup študentov k internetu. Vysokorýchlostným internetom s neobmedzenými dátami disponuje 58,1 percenta študentov, iné pevné pripojenie má 28,7 percenta, silné mobilné pripojenie (3G a 4G) 9,5 percenta a slabé mobilné pripojenie 3,3 percenta študentov. Internetové pripojenie nemá 0,4 percenta študentov. Potrebné technické vybavenie, teda počítač s kamerou a mikrofónom má 92,2 percenta zapojených študentov. Technickú podporu zo strany fakulty hodnotilo 66,7 percenta študentov ako dobrú alebo výbornú.

Študenti v dotazníku hodnotili aj spôsobilosť pedagógov, pričom 78,7 percenta študentov si myslí, že ich pedagógovia majú výborné alebo dobré kvality v oblasti dištančnej výchovy. Za priemerné ich označilo 17,2 percenta, za slabé 3,2 percenta a za nedostatočné 0,9 percenta študentov. Študenti uvádzali aj hodnotenia, že od pedagógov očakávali viac a lepšiu prípravu. Ďalšie časté sťažnosti sa týkali nedostatku praktických cvičení pri online výučbe či príliš málo času pri online testoch. Takmer tri štvrtiny študentov sa nazdáva, že kvalita online vzdelávania na UK je rovnaká alebo sa zvýšila oproti letnému semestru 2019/2020.

Do prieskumu zapojení pedagógovia učili dištančne všetky predmety (96,9 percenta) alebo niektoré predmety (3,1 percenta). Z výsledkov prieskumu, ktorý je zverejnený na webe UK, vyplýva, že viac ako polovica učiteľov UK si myslí, že má dobré (58,2 percenta) alebo výborné (23 percent) zručnosti v oblasti dištančného vzdelávania. Za priemerné ich označilo 17,7 percenta učiteľov.

Oproti študentom, z ktorých takmer tri štvrtiny si myslia, že kvalita online vzdelávania na UK je rovnaká alebo sa zvýšila oproti letnému semestru 2019/2020, toto tvrdenie zdieľa až 95,5 percenta učiteľov. Z prieskumu vyšli dve skupiny učiteľov. Tí, ktorí považujú dištančnú výučbu za dobrý a vhodný spôsob výučby na univerzite a v istom režime si vedia predstaviť aj jej pokračovanie, a tí, ktorí dištančnú výučbu považujú iba za dočasné riešenie situácie. Zastávajú názor, že v žiadnom prípade nemôže nahradiť prezenčnú výučbu a osobný kontakt.

Na prieskume sa zúčastnilo 3280 študentov, z toho 264 zahraničných, a 356 pedagógov. Realizoval sa od 15. do 31. decembra 2020.