Regióny Bratislava

Ľuďom v núdzi v Karlovej Vsi má od jesene pomôcť aj sociálna výdajňa

Zdroj: FB / Karlova Ves

BRATISLAVA – Mestská časť Bratislava-Karlova Ves plánuje od októbra zriadiť sociálnu výdajňu. Pomoc by mala priniesť rodinám s deťmi v čase hmotnej núdze, nízkopríjmovým osamelým dôchodcom, obyvateľom so zdravotným postihnutím, ľuďom bez domova i odchovancom detských domovov počas prvých dvoch rokov samostatného života.

 

 “Ťažkosti ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi, často bez vlastného zavinenia, nám v aktuálnej dobe ležia na srdci ešte oveľa intenzívnejšie. Toto by mohla byť jedna z ciest, ako účinne a adresne pomáhať,” povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Sociálna výdajňa bude získavať tovar prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska z prebytočných potravín. Sortimentom výdajne budú spočiatku výrobky trvanlivého charakteru a drogistický tovar.

“Podľa potrieb a záujmu obyvateľov môže Karlova Ves výdajňu postupne rozšíriť o potraviny, ktoré je potrebné skladovať v chlade,“ uviedla vedúca oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu v Karlovej Vsi Erika Antaličová. Na zriadenie sociálnej výdajne vynaloží samospráva 15 000 eur, pôjde najmä o investície do vybavenia. Výdajňa by mala rozdávať potraviny dvakrát do týždňa, prevádzku majú zabezpečiť zamestnanci miestneho úradu.