Regióny Bratislava Malacky

Marhecké rybníky čaká revitalizácia. Na protipovodňové riešenia chrániace Malacky sa vynaloží vyše 5 miliónov eur

Zdroj: Mesto Malacky

MALACKY – Marhecké rybníky v povodí Balážovho potoka a potoka Malina pri Malackách čaká revitalizácia, ktorej cieľom je okrem samotnej obnovy rybníkov a okolia aj zvýšenie zadržiavacej kapacity vodných plôch a tým i zvýšenie protipovodňovej ochrany mesta Malacky. Vyplýva to zo zámeru využitia vyše päťmiliónového nenávratného finančného príspevku, ktorý Vojenské lesy a majetky (VLM) v Malackách získali od Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

 

Hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková pre TASR uviedla, že riešenie protipovodňových opatrení, ktoré majú tiež ochrániť majetok v správe VLM, bude mať formu stavebných a prevádzkových opatrení, rozdelených na dve časti. “V rámci prvej (Balážov potok) bude realizovaná rekonštrukcia a úprava súčasných hrádzí v rámci tzv. Marheckých rybníkov, aby mohli byť využívané aj na protipovodňovú ochranu. Zvýši sa kapacita rybníkov, vymenia sa manipulačné zariadenia, obnova sa týka aj hrádzí. Cieľom prác je tiež zlepšiť podmienky vodnej fauny a flóry i jelšových porastov v okolí rybníkov,” spresnila hovorkyňa. V druhej časti, ktorá sa týka povodia Maliny, pôjde o rekonštrukciu a modernizáciu objektov na rybníkoch, ktoré majú takisto slúžiť na zvýšenie kapacity rybníkov. “Vzhľadom na technický stav viacerých objektov ide o už nevyhnutný zásah, potrebný na to, aby sa predišlo možným škodám. Účel a využitie rybníkov na chov rýb pritom ostanú zachované aj po ukončení prác,” dodala Kovaľ Kakaščíková.

Realizácia projektu sa predpokladá v časovom rozmedzí 30 mesiacov, začiatok prác je naplánovaný na máj – jún tohto roka v závislosti od termínu ukončenia verejného obstarávania. “To je aktuálne vo fáze vyhodnocovania jednotlivých ponúk,” oznámila hovorkyňa. Pripomenula, že zvýšenie protipovodňových opatrení v prípade ochrany urbanizovaného územia Malaciek má podstatný význam. “Mesto i jeho okolie bývajú pravidelne, najmä v mesiaci marec, ohrozované vysokou hladinou vodných tokov pri topení sa snehu v Malých Karpatoch. Voda je zvádzaná potokmi až do Malaciek a následne do rieky Morava. Počas povodne v marci 2006 došlo napríklad k roztrhnutiu jednej vodnej stavby na toku Tančibok a následnému vytopeniu lokality Vampíl. Nebezpečenstvo zvýšených hladín vôd hrozí aj pri dlhšie trvajúcich dažďoch, keď sa rýchlo napĺňajú zadržiavacie kapacity rybníkov. Naposledy bola takáto situácia v októbri 2020, keď lokálna povodeň zaplavila aj areál jednej z firiem v logisticko-priemyselnom centre,” dodala Kovaľ Kakaščíková.

Štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR získal od Ministerstva životného prostredia SR nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 5 073 500,41 eura na realizáciu projektov protipovodňových opatrení v povodí tokov Malina a Balážov potok. Výška nenávratného finančného príspevku na projekt protipovodňových opatrení v povodí toku Malina je 2 518 222,18 eura pri celkových nákladoch projektu 2 798 024,64 eura a na projekt protipovodňových opatrení v povodí Balážovho potoka je zazmluvnený nenávratný finančný príspevok vo výške 2 555 278,23 eura pri celkových nákladoch projektu 2 839 198,03 eura. Podľa Centrálneho registra zmlúv nadobudli kontrakty účinnosť 17. marca.