Regióny Bratislava

Metropolitný inštitút hlavného mesta odštartovala svoju činnosť. Magistát sľubuje reálnu zmenu mesta

Zdroj: TASR / Martin Baumann

BRATISLAVA – Nová príspevková organizácia hlavného mesta – Metropolitný inštitút Bratislava (MIB) odštartovala v pondelok (1. 4.) svoju činnosť. Vedenie bratislavskej samosprávy sľubuje, že organizácia bude centrom inovácií, hnacou silou tvorivosti a nových prístupov k mestu. Inštitút má byť kľúčovým nástrojom na reálnu zmenu Bratislavy na mesto, ktoré dokáže konkurovať úrovňou života najvyspelejším metropolám. Do dňa vymenovania riaditeľa tejto organizácie na základe výberového konania bude organizáciu viesť Zuzana Stanová.

 

Oblasťami pôsobenia MIB bude verejný priestor, územné plánovanie a rozvoj mesta, budúcnosť dopravy v meste, architektonické súťaže, dátová politika a analytické činnosti, participácia a komunikácia, zeleň a životné prostredie či strategické plánovanie. “MIB je organizácia, ktorá hovorí o víziách a stratégiách, ale bude sa starať aj o to, aby sa Bratislava mohla lepšie rozhodovať. Chvíľku to určite potrvá. Výsledky architektonických súťaží či narábania s dátami budú otázkou mesiacov a rokov,” povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Nové vedenie mesta sa rozhodlo MIB založiť, lebo Bratislava zaostáva v strategickom plánovaní, má málo kapacít na analytické činnosti a plánovanie či málo spolupracuje na nových ideách s inovátormi. Hlavné mesto má mať vďaka inštitútu kvalitnejšie verejné priestory, a to aj vďaka pripravovanému manuálu verejných priestorov.

Budovanie inštitútu bude postupné

Dokument budú môcť používať aj bratislavské mestské časti. “Budeme pracovať aj s dátami a vyhodnocovať, aké rozhodnutia vôbec urobiť. Vďaka participačnej jednotke sa budeme vedieť viac rozprávať s Bratislavčanmi a zapájať ich do rozvoja mesta,” podotkol primátor. Keďže je MIB príspevkovou organizáciou mesta, má byť podľa Valla  imúnny voči “politickým cyklom”“Model oddeleného inštitútu s takýmto zameraním je dlhoročnou zahraničnou praxou vo väčšine európskych metropol, ako sú Brusel, Paríž, Amsterdam, ale aj v mestách, ktoré sú blízko a zdieľame s nimi podobné výzvy – Praha a Brno,” uviedol primátor.

MIB začína fungovať v mestských priestoroch Archa. Jeho budovanie bude postupné a je rozdelené do troch fáz do konca roka 2020. V prvej fáze má pracovať v organizácii do 20 ľudí, v druhej do 40 a v tretej okolo 50 ľudí. Na činnosť organizácie je v rozpočte pre tento rok vyčlenených viac ako 1,4 milióna eur, čo zahŕňa náklady na platy nových aj dočasne pridelených zamestnancov. Ďalších zhruba 106.000 eur z kapitálových výdavkov je určených na obstarávanie a prípravu projektových dokumentácií pre menšie investičné projekty v oblasti verejných priestorov, dopravy či životného prostredia.

Do septembra je rozbehová fáza. Budú sa robiť všetky administratívne úkony,” spresnil Vallo. MIB sa už však v úvodnej etape bude venovať projektu Živé námestie. Mesto chce vyhlásiť architektonickú súťaž pre Námestie SNP a Kamenné námestie. Zároveň plánuje v tomto území urobiť niektoré okamžité zmeny. Taktiež chce pripraviť podmienky na architektonickú súťaž kúpeľov Grössling, Komenského námestia či Kollárovho námestia. Pripravovať bude aj manuál verejných priestorov a vzniknúť má komisia pre rozvoj mesta, ako poradný orgán pre posudzovanie investičných projektov a zámerov s dôrazom na veľké či kontroverzné projekty.