Regióny Bratislava

MIMORIADNE OPATRENIA na Dunaji. Pre poškodenie hrádze bude plavba na rieke zastavená.

ZDROJ: zoznam.sk

BRATISLAVA –  Vodohospodári budú na budúci týždeň vykonávať opravy poškodenej hrádze na Dunaji, ktoré si vyžiadajú dočasné zníženie hladiny rieky. S mimoriadnou manipuláciou plánujú začať v noci z nedele na pondelok (26. – 27. 9.) od 00.00 h. Informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák, ktorý v tejto súvislosti upozornil aj na dopravné obmedzenia na vodnej hladine.

 

“Plavba na vodnej ceste Dunaj bude v tejto súvislosti od utorka (28. 9.) od 12.00 h zastavená v úseku od r.km 1865,400 po km 8,300 prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo. O prevádzke kompy Vojka – Kyselica bude rozhodovať prevádzkovateľ s prihliadnutím na bezpečnosť plavby,“ priblížil. V prípade hladkého priebehu by mali opravy potrvať dva dni. Zvyšovanie hladiny je naplánované na piatok 1. októbra od 18.00 h. Bežná prevádzková hladina sa má dosiahnuť v závislosti od hydrologickej situácie na Dunaji v priebehu ďalších troch až siedmich dní. Zníženie hladiny Dunaja je nevyhnutné pre poškodenia asfaltobetónového tesnenia svahu prívodného kanála na dvoch lokalitách, ktoré odhalili zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku Vodohospodárskej výstavby počas nedávneho zníženia hladiny. Odvtedy stav monitorovali. K poškodeniam došlo nárazom nezistených plavidiel.

 

ZDROJ: zoznam.sk

Opravu je potrebné vykonať v čo najkratšom čase, keďže rekonštrukcia v neskoršom termíne by mohla ohroziť bezpečnosť hrádzí a ovplyvniť kvalitu opravy, prípadne opravu znemožniť. „Okamžitú opravu je nevyhnutné vykonať, aby nenastala deštrukcia svahu prívodného kanála v miestach jeho porušenia s možnými následkami na funkčnosť vodného diela, plavebnú prevádzku, ohrozenie obyvateľstva či majetku“ zdôraznil Jozef Krška, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa SVP. Manipulácia s hladinou bude koordinovaná aj za účasti zástupcov Štátnej ochrany prírody SR a Slovenského rybárskeho zväzu. Generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Vladimír Kollár zároveň dodal, že pred začiatkom znižovania hladiny bola realizovaná aj manipulácia v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja, aby sa zabezpečilo zadržanie čo najväčšieho objemu vody v lokalite.

 

ZDROJ: zoznam.sk

Zníženú hladinu využijú pracovníci prevádzky a technicko-bezpečnostného dohľadu aj na kontrolu a údržbu objektov Vodného diela Gabčíkovo, ktorú je potrebné realizovať. “Skutočnosť, že z týchto prevádzkových dôvodov nebude nutné ďalšie znižovanie hladiny, vítajú aj zástupcovia ochranárov, rybárov a užívatelia vodnej cesty,“ dodal Bocák.

 

Galéria
ZDROJ: zoznam.sk
ZDROJ: zoznam.sk
ZDROJ: zoznam.sk
ZDROJ: zoznam.sk
ZDROJ: zoznam.sk
ZDROJ: zoznam.sk
navigate_before
navigate_next