Regióny Bratislava

Ministerstvo dopravy podporilo modernizáciu Dúbravsko-Karloveskej radiály. Z eurofondov vyčlenia desiatky miliónov

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) podporilo modernizáciu Dúbravsko-Karloveskej radiály v Bratislave 66-miliónmi eur. Vyplýva to z dnešného oznámenia ministerstva.

 

“Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal dnes podpísal zmluvu o nenávratný finančný príspevok na projekt modernizácie električkovej trate Dúbravsko-Karloveskej radiály,” uvádza rezort dopravy. Minister svojím podpisom zazmluvnil finančné prostriedky vo výške viac ako 66 mil. eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Urobil tak po stretnutí s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom, kde rokovali o viacerých mestských dopravných a stavebných projektoch,” doplnilo ministerstvo.

“Mestské dopravné projekty sú dôležitou súčasťou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ako podpora ekologického cestovania obyvateľov. Pre Bratislavu máme vyčlenené prostriedky z eurofondov nielen na Dúbravsko-Karloveskú radiálu, ale aj na stavbu električkovej trate v Petržalke, ktorá sa pripravuje,” informoval minister Doležal. Dúbravsko-Karloveská radiála sa nachádza v intraviláne hlavného mesta a prechádza územím mestských častí Staré Mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Modernizovaný úsek trate v dĺžke približne 6,77 km sa začína od tunela pod Hradným vrchom a končí sa v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou.

V rámci projektu ide o komplexnú modernizáciu trate, pri ktorej sa nahradia zastarané a opotrebované konštrukcie električkovej trate za nové, vybudujú sa nové nástupištia zastávok, nové trakčné vedenie, verejné osvetlenie a dopravná signalizácia, zrekonštruujú sa priechody a podchody pre chodcov a prejazdy pre autá. Povrch novej dráhy bude striedavo tvoriť pevný betónový kryt a vegetačný kryt. S výstavbou sa začalo minulý rok v júni, ukončenie modernizácie električkových tratí v Karlovej Vsi je plánované na september tohto roka.