Ministerstvo spravodlivosti naďalej pripravuje novelu zákona o výkone trestu odňatia slobody

BRATISLAVA – Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR naďalej pripravuje novelu zákona o výkone trestu odňatia slobody a vyhlášky MS SR, ktorou sa vydáva poriadok výkonu trestu odňatia slobody. Jej cieľom je pokračovať v procese humanizácie a znižovania obmedzení vo vzťahu k odsúdeným. Uviedla Miriama Gašparíková z tlačového oddelenia MS SR.

Ministerstvo nevylúčilo ani úpravu podmienok výkonu trestu odňatia slobody. „V prípade, ak vznikne objektívna potreba upraviť podmienky výkonu trestu odňatia slobody, na základe výsledkov návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (Výbor CPT), ministerstvo je pripravené tieto pripomienky Výboru CPT zapracovať do novely zákona,“ spresnila Gašparíková.

Viac o téme: ministerstvo spravodlivosti, novela zákona, trest odňatia slobody

Súvisiace články