MŔTVE RAKY na Dunaji! Inšpektori zistili PORUŠENIE ZÁKONA

BRATISLAVA/GABČÍKOVO – Inšpektori životného prostredia zistili predbežné porušenie zákona o ochrane prírody v súvislosti s augustovým masívnym úhynom rýb a rakov na Dunaji. V prípade, že sa porušenie zákona potvrdí, bude môcť inšpekcia Vodohospodárskej výstavbe uložiť pokutu do výšky 9900 eur!

 

Úhyn rýb na na vodnom diele Gabčíkovo – Hrušovská zdrž prešetrovali dva odbory inšpektorátu v Bratislave. Skonštatovali, že Vodohospodárska výstavba manipulovala s vodnou hladinou v súlade so schváleným dočasným manipulačným poriadkom pre sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Uviedol to šéf Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo. Odbor inšpekcie ochrany prírody zistil predbežné porušenie zákona o vodách v súvislosti so zásahom do mokrade. „V tomto prípade sa samotný Dunaj a jeho koryto považuje za mokraď a je možné ho meniť len na základe súhlasu orgánu ochrany prírody. V tomto prípade je správcom Slovenský vodohospodársky podnik, nie Vodohospodárska výstavba,“ vysvetlil Jenčo. V prípade, že sa porušenie zákona o ochrane prírody potvrdí, bude môcť inšpekcia Vodohospodárskej výstavbe uložiť pokutu do výšky 9900 eur. „Vyplýva z toho poučenie do budúcna, mať dôsledne ošetrené predpisy v súvislosti s manipuláciou vodnej hladiny,“ poznamenal Jenčo.

V auguste sa po mimoriadnej manipulácii vodnej hladiny na Hrušovskej zdrži, ktorá je súčasťou Gabčíkova, objavili uhynuté raky a ryby. O mimoriadnej manipulácii vtedy Vodohospodárska výstavba informovala 30 zainteresovaných subjektov. Manipuláciou testovali modernizovanú pravú plavebnú komoru. Chceli preveriť aj bezpečnosť a stav objektu vodného diela vrátane preverenia možného poškodenia asfaltobetónového tesnenia prívodného kanála.

Viac o téme: Gabčíkovo, inšpektori, porušenie, raky, ryby, uhynuté

Súvisiace články