Regióny Bratislava

Na bratislavskom Sandbergu zlepšia značenie. Pribudne drevené oplotenie aj tabule

Zdroj: TASR / Dano Veselský

BRATISLAVA – Značenie národnej kultúrnej pamiatky Devínska Kobyla, najmä lokality Sandberg, by sa malo zlepšiť. Štátna ochrana prírody spolu s hlavným mestom a bratislavskou mestskou časťou Devínska Nová Ves naplánovali inštaláciu dreveného oplotenia a informačných tabúľ na dodržiavanie zákona o ochrane prírody. Na sobotu (1. 5.) pripravujú brigádu za dodržania platných opatrení. Dobrovoľníci musia disponovať negatívnym testom nie starším ako 12 hodín, s testovaním vie samospráva pomôcť.

 

“Pomoc je potrebná pri vynáške materiálu potrebného k inštalácii. Pripravujeme inštaláciu dreveného oplotenia a informačných tabuliek na dodržiavanie zákona o ochrane prírody, najmä označenia chodníkov, ktoré nie sú oficiálnymi turistickými značkami. Teda pohyb po týchto chodníkoch je v rozpore so zákonom,” uviedol Peter Puchala, riaditeľ Správy chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Takéto prvky by mali časom pribudnúť aj v iných častiach Devínskej Kobyly.

Pre časté porušovanie pravidiel pohybu návštevníkov v lokalite Sandberg sa mestská časť rozhodla zintenzívniť osvetu v oblasti ochrany vzácnej lokality, ktorá je domovom viacerých vzácnych a zákonom chránených živočíchov a rastlín. “Sme si vedomí toho, že verejná osveta o ochrane prírody je dlhodobý proces. Proces, ktorý by mal byť podchytený od základných stupňov vzdelávania,” poznamenal starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. Snahou samosprávy je tiež nainštalovať panoramatickú kameru dohliadajúcu na ochranu lokality. Mestská časť zároveň pripomína, aby obyvatelia prípadné nevhodné správanie a porušovanie zákona nahlasovali dohľadovému centru.

Zdroj: TASR / Dano Veselský

Na význam lokality Sandberg upozorňuje aj bratislavský magistrát, ktorý ubezpečuje, že má eminentný záujem o ochranu tejto cennej lokality. V kontakte s polmiliónovou metropolou sa tam podľa mesta nachádza z viacerých hľadísk jedna z najvýznamnejších lokalít pre ochranu prírody na Slovensku. “Antropický tlak obyvateľov na takto významnú lokalitu je teda veľmi silný, a preto potrebujeme intenzívnejšie usmerňovať návštevníkov tak, aby neprichádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu tejto lokality,” podotkla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Pri riešení porušenia ustanovení zákona o ochrane prírody môže stráž prírody udeliť blokovú pokutu do výšky 300 eur, v závislosti od závažnosti zisteného priestupku.