Regióny Bratislava

Na bratislavskú Židovskú ulicu sa vrátia parkovacie miesta. Aufrichtová to považuje za kompromis, nie všetci s ním súhlasia

Zdroj: archív

BRATISLAVA – Na zrevitalizovanú Židovskú ulicu v bratislavskom Starom Meste sa vráti jedenásť parkovacích miest. Staromestská starostka Zuzana Aufrichtová to považuje za kompromisný návrh za niekoľkonásobné porušenie práv obyvateľov dotknutej ulice pri jej rekonštrukcii. S prinavrátením parkovania do pešej zóny však nesúhlasia napríklad miestni poslanci z Tímu Vallo pre Staré Mesto či bývalý starosta Radoslav Števčík.

 

“Opomínanie práv účastníkov konaní bola bežná prax bývalého starostu. Rozhodnutie o znovuzavedení jedenástich parkovacích miest nie je moje svojvoľné rozhodnutie. Porušenie práv obyvateľov Židovskej ulice úradom Starého Mesta treba odčiniť aspoň parkovaním,” odôvodnila svoje rozhodnutie Aufrichtová. Pôvodne sa v danej lokalite nachádzalo 44 parkovacích miest.

Šéfka staromestskej samosprávy tak reagovala na protest prokurátora i stanovisko ombudsmanky Márie Patakyovej. Tá vo svojom vyjadrení skonštatovala, že protiprávnou revitalizáciou došlo k porušeniu práv obyvateľov ako účastníkov stavebného konania, k porušeniu stavebného zákona, k zmareniu účelu petície a k porušeniu základného práva na súdnu a inú právnu ochranu.

Starostka tiež poukazuje na to, že kontrolovaný prejazd a zákaz parkovania na Židovskej ulici výrazne komplikuje obyvateľom život. A to napríklad v podobe vynášania smetí do 300 metrov vzdialených nádob, vykladania nákupov či príchodu pohotovostných vozidiel. Ulica je podľa nej dostatočne široká a zmestia sa na ňu chodci, cyklisti aj parkovacie miesta. “Vôbec pri tom nepochybujem, že o desať – dvadsať rokov nastane prirodzene požiadavka od samotných obyvateľov o vylúčenie statickej dopravy z územia, pretože doba sa výrazne posúva v oblasti mobility a jej foriem,” pripustila Aufrichtová.

Staromestskí poslanci z Tímu Vallo súhlasia s tým, aby sa stavba dala procesne do poriadku. Zásadne sú však proti vráteniu parkovania do pešej zóny, čím sa podľa nich znehodnotí verejný priestor. “Mať parkovacie miesto priamo pod oknami nie je ľudské právo. A treba podotknúť, že niektoré parkovacie miesta boli nahradené na inej ulici,” píšu vo svojom stanovisku na sociálnej sieti.

Starostku preto žiadajú, aby autá do historického centra nevracala a aby pešiu zóny prinavrátila ľuďom. Okrem toho jej včítajú, že v danej veci rozhodla bez toho, aby ju prediskutovala vopred s poslancami, s miestnou dopravnou komisiou či komisiou pre územný plán a životné prostredie.

Nie je pravda, že by pri revitalizácii boli porušené práva obyvateľov

Obdobný názor má aj bývalý starosta Radoslav Števčík, ktorý to vníma ako pokus o zvrátenie humanizácie verejného priestranstva. “Zo Židovskej, Mikulášskej a Beblavého ulice sa stala plnohodnotná pešia zóna,” uviedol pre TASR Števčík, ktorý prinavrátenie parkovacích miest považuje za nesystémový krok. “Či sa bude na Židovskej parkovať alebo nie, nerozhoduje starostka Starého Mesta. Rozhoduje o tom primátor Bratislavy ako cestný správny orgán,” zdôraznil Števčík. Zároveň sa ohradzuje voči niektorým tvrdeniam. Na margo údajného opomenutia práv účastníkov konania poznamenal, že samotnej revitalizácii predchádzali dve stretnutia s obyvateľmi. Podotkol, že vždy sa nájdu dve skupiny – jedna, ktorej bude stav vyhovovať a druhá, ktorá bude volať po zmene.

Pravdou podľa nie je ani to, že pri revitalizácii boli porušené práva obyvateľov. Rozlišovať podľa neho treba medzi ohlásením stavebných prác, ktoré súviseli s odstránením havarijného stavu komunikácie, jej debarierizáciou a výmenou povrchu komunikácie a medzi zmenou organizácie dopravy. Upozorňuje, že ide o dva samostatné a nezávislé procesy, pričom ohlásenie stavebných prác rieši špeciálny stavebný úrad a zmenu organizácie dopravy rieši cestný správny orgán. “Ak niekto tieto dva procesy spája či podmieňuje, nechápe základné princípy samosprávy,” zdôraznil Števčík.