Regióny Bratislava

Na Slovensku ročne pribudne takmer 200 detských pacientov s rakovinou

Zdroj: TASR / Jakub Kotian

BRATISLAVA – Každý rok pribudne na Slovensku takmer 200 pacientov s detskou rakovinou. Úspešne sa podarí vyliečiť viac ako 80 percentám z nich. Hoci ide o zriedkavé diagnózy, Slovensko patrí v ich liečbe medzi najpokrokovejšie krajiny. Na znak solidarity s detskými pacientmi si pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej rakoviny ľudia pripínajú zlatú stužku. Zlatá farba vysvieti aj symboly Bratislavy.

 

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) pri tejto príležitosti na pôde Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v pondelok uviedol, že liečba onkologicky chorých je pre rezort jednou z priorít. “Dostupná inovatívna moderná liečba je pre ťažko chorých dôležitá, preto s prihliadnutím na pacienta na prvom mieste pracujeme napríklad na novom nastavení systému posudzovania nákladovej efektívnosti liekov, ktorý prinesie transparentnosť a efektivitu v rozhodovacích procesoch,” povedal s tým, že pracujú tiež na jasných, jednotných, časovo limitovaných a transparentných kritériách napríklad na schválenie liečby na výnimku.

Riaditeľ NÚDCH Peter Magát priblížil, že v poslednom období sledujú v ústave mierny nárast detí s ochorením COVID-19 s potrebou hospitalizácie. Vysvetlil, že sa snažia, aby pacienti, ktorí sa v ústave dlhodobo liečia a ochorejú na nový koronavírus, mali k dispozícii aj svojho ošetrujúceho lekára, ktorý svojho pacienta pozná najlepšie. “Napríklad na Klinike detskej hematológie a onkológie majú aj pacienti s rakovinou a súčasne s ochorením COVID-19 vytvorené podmienky priamo na klinike. Rovnako, ak ochorie na COVID-19 dieťa s diabetom, je mu k dispozícii jeho ošetrujúci diabetológ,” poznamenal.

Prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie a hlavná odborníčka pre detskú onkológiu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Alexandra Kolenová vysvetlila, že dieťa, u ktorého sa zistí rakovina, nie je na Slovensku odkázané na starostlivosť len jedného lekára. Moderná starostlivosť si podľa jej slov vyžaduje spoluprácu v rámci multidisciplinárneho tímu. “Len takáto forma starostlivosti dokáže komplexne a úspešne naplniť všetky aspekty súvisiace s problematikou detského onkologického pacienta a jeho rodiny. Do tohto procesu je zapojená a vhodne dopĺňa aktuálne potreby aj naša pacientska a rodičovská organizácia Deťom s rakovinou,” priblížila.

Osvetovú kampaň k Medzinárodnému dňu detskej rakoviny sa rozhodlo podporiť aj mesto Bratislava vysvietením Primaciálneho paláca, kostola Klarisiek a Mosta SNP do zlatej farby. “Uvedomujeme si, že rakovina vážne zasahuje do životov detských pacientov a ich blízkych. Podporujeme odkaz Medzinárodného dňa detskej rakoviny a chceme pomôcť dostať povedomie o detskej rakovine do širšieho povedomia ľudí, a preto necháme toto posolstvo ožiť aj vo verejnom priestore symbolickým osvetlením do zlatej farby,” dodal primátor Bratislavy Matúš Vallo.