Regióny Bratislava Top

NA VLASTNÉ OČI Previezli sme sa miestami, ktoré prekážajú Bratislavčanom

Zdroj: Zoznam.sk

BRATISLAVA – Úzka vozovka, ostré zákruty, prevýšenia, serpentíny. Cesta, ktorej opis by mnohým viac pripomínal idylickú scenériu na skalnom pobreží s výhľadom na more, sa v skutočnosti nachádza v samotnom srdci Bratislavy. Tupého ulica sa stala tŕňom v oku časti Bratislavčanov, ktorí namietajú jej bezpečnosť a spisujú kvôli nej petíciu. My sme sa boli po nej previezť autom.

 

Autori petície žiadajú „o neodkladnú dostavbu Tupého ulice tak, aby na nej boli splnené podmienky pre bezpečný a dôstojný pohyb všetkých obyvateľov, obzvlášť tých najohrozenejších – chodcov, osôb s detskými kočíkmi a cyklistov.“ Upozorňujú na to, že v štvrti neustále napreduje výstavba obytných domov a tým rastie aj počet jej obyvateľov. Riešenie vyhovujúceho dopravného napojenia sa však podľa nich odkladá. „My pritom nežiadame nič iné, ako je už obsiahnuté v záväzných územnoplánovacích dokumentoch,” tvrdia. Ak môže narastať výstavba bytových komplexov, tak tomu musí podľa nich zodpovedať aj kvalita dopravnej vybavenosti.

Problémová Podkolibská ulica

Za nanajvýš dôležité považujú riešenie kritickej situácie v úseku od Podkolibskej ulice po železničné depo. V súvislosti s touto časťou cesty upozornili na viacero problémov. Prvým je absencia chodníka a cyklotrasy. „Všetky nové bytové komplexy na Tupého ulici sú dostupné len po tejto jednej úzkej dopravnej komunikácii, ktorá bola pôvodne vybudovaná iba ako prístupová cesta pre pracovníkov železničného depa. Obojsmerná premávka a absencia chodníka a cyklotrasy znemožňujú bezpečný priechod chodcom a cyklistom, ktorí sú tu na dennej báze vystavovaní riziku ujmy na zdraví a živote,“ tvrdia autori petície.

Poukazujú aj na nemožnosť premávky MHD. Cesta totiž nie je z ich pohľadu bezpečná ani pre samostatnú automobilovú dopravu. „Práve MHD by pomohla odľahčiť dopravu, lebo by napríklad rodičia nemuseli denne voziť svoje deti do a zo škôl,“ argumentujú. Problémom sú podľa slov autorov petície tiež časté zápchy či kolízne situácie. Okrem toho kvôli výstavbe nových bytov danou trasou jazdia aj nákladné autá.

Na Tupého ulici by sa okrem toho malo jazdiť maximálne 30 km/h. Aj toto však býva často problém. „Napriek nepriaznivým podmienkam sa tu jazdí rýchlo, autá a motorky sa pretekajú,“ tvrdia autori petície.

 

Zdroj: Zoznam.sk

Cesta autom

My sme sa úsekom cesty na Tupého ulici previezli počas pracovného dňa popoludní okolo piatej, kedy v Bratislave vrcholí dopravná špička. Na jednej strane sme mali neupravené a pre chodcov neschodné kopy trávou zarastenej zeme, na druhej strane zasa viac ako dva metre vysoký betónový múr. Každé stretnutie s náprotivným vozidlom si vyžadovalo opatrnosť a aj veľkú dávku ohľaduplnosti oboch vodičov. Po úzkej vozovke však nejazdia iba autá. Pre mnohých peších je to totiž jediná možnosť, ako sa dostať k svojím domom. K dispozícii však nemajú chodník, dokonca ani krajnicu. Chodia tak po ceste – sami, s kočíkmi, so psami. Trasu využívajú tiež cyklisti. Za dobrú sa pritom nedá považovať ani kvalita asfaltu a v mnohých miestach sa nachádzajú výmole a jamy.

Autori petície sa obracajú na primátora Matúša Valla, starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa Kusého aj slovenské železnice a chcú počuť, ako sa bude situácia riešiť. “Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy, či Územnom pláne zóny Podhorský pás, s ktorými je reálny stav na Tupého ulici dlhodobo v zásadnom rozpore. Tupého ulica je vo vyššie uvedených územnoplánovacích dokumentoch zadefinovaná ako komunikácia funkčnej triedy C1 so šírkou 9 metrov, dvoma jazdnými pruhmi (s premávkou MHD), cyklotrasou a chodníkom,“ tvrdia.

Mohlo by vás zaujímať: