Horia dve výrobné haly a skládka

Horia dve výrobné haly a skládka. Zdroj: FB / Prezídium hasičského a záchranného zboru