Regióny Bratislava

Nadácia mesta Bratislavy podporí projekty zamerané na funkčné verejné priestory

Zdroj: TASR / Dano Veselský

BRATISLAVA – Nadácia mesta Bratislavy podporí projekty profesionálne zasahujúce do verejného priestoru a smerujúce k environmentálnej udržateľnosti. Projekty by mali byť sociálne inkluzívne a nadväzovať majú na existujúce komunitné aktivity. Nadácia preto vyhlásila výzvu pre žiadateľov z mimovládnych organizácií i neformálnych iniciatív, ktoré zastupuje fyzická osoba. Vo výzve je alokovaných 100-tisíc eur. Otvorená bude do konca apríla.

 

Zámerom výzvy je podporiť revitalizáciu bratislavských verejných priestranstiev, ktoré slúžia komunitným účelom, rozširujú priestorové kapacity komunít, oživujú doteraz nevyužívané verejné priestory a smerujú ku kvalitnejšie trávenému času v blízkych susedstvách. “Cieľom výzvy je rovnomerná podpora projektov na území celej Bratislavy podľa jednotlivých okresov. V závislosti od rozsahu a dosahu aktivít budú projekty podporené finančnými čiastkami vo výške 2000, 5000 a 10 000 eur,” informovala TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Pri najvyššej sume budú musieť byť zámery odkonzultované s expertmi z mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy. Inštitút totiž pripravil manuál s pravidlami ako tvoriť a obnovovať verejné priestory, aby boli atraktívnejšie a funkčné.

Pri posudzovaní projektov budú jednými z rozhodujúcich kritérií inkluzívnosť a udržateľnosť navrhovaných aktivít. Do projektov by sa rovnako mali dobrovoľnícky zapájať rozmanité skupiny obyvateľov. “Ekologická perspektíva znamená zohľadniť reakciu na klimatické zmeny, ako je podpora biodiverzity, uvážené hospodárenie so zrážkovou vodou a zero waste prístup,” poznamenala Rajčanová.

Projekty budú posudzovať nezávislí odborníci.