Regióny Bratislava Top

Vážne problémy najväčšieho mosta v Bratislave! Detailná prehliadka odhalila, že je vo veľmi zlom technickom stave

Detailná prehliadka odhalila, že Most SNP je vo veľmi zlom stave. Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Detailná prehliadka jedného z najvýznamnejších mostov ponad Dunaj odhalila zarážajúce skutočnosti. Most SNP je vo veľmi zlom stave a chýba mu už len jeden stupeň, aby ho úplne uzavreli. Magistrát prisľúbil, že pre dopravu aj chodcov mimoriadne dôležitý most začnú opravovať v priebehu roka, mesto má na to vyčlenených milión eur. 

 

Cez Dunaj vedie celkovo päť mostov. Most SNP je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v prúde rieky Dunaj, čím je most s najväčším hlavným rozpätím a tým vo všeobecnosti klasifikovaný ako najväčší v Bratislave. V roku 2001 bol vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Prepája mestskú časť Staré Mesto s petržalským brehom Dunaja. Dopravní analytici odhadujú, že denne oceľovým mostom prejde až 15-tiśic vozidiel. Detailná prehliadka však odhalila vážne poškodenia a ikonickému mostu chýba už len jeden stupeň do havarijného stavu. To by znamenalo jeho úplne uzavretie. V ohrození je aj ďalší dunajský most – Apollo, ktorý trápi hrdza.

Mesto Bratislava spravuje celkom 143 mostných objektov, z toho 113 mostov a 30 lávok pre chodcov a cyklistov. „Z toho sú tri mosty mimoriadneho významu, pretože premosťujú rieku Dunaj a zabezpečujú tak prepojenie časti mesta na ľavom brehu s mestskými časťami na pravom brehu Dunaja,“ spresnila hovorkyňa bratislavského magistrátu Dagmar Schmucková s tým, že čo sa týka trojice dunajských mostov, ktoré má hlavné mesto v správe, sú na nich vykonávané pravidelné ročné prehliadky a tiež riadne hlavné prehliadky, z ktorých vyplynul ich skutočný stavebno-technický stav. „Každý z mostov sa nachádza v inom stupni stavebno-technického stavu, všetky mosty sú kontrolované a sú bezpečné,“ doplnila Schmucková.

Kontrola Mosta SNP odhalila porušené zvary, most je však bezpečný. Zdroj: TASR / Martin Baumann

No a práve jedna z týchto detailných prehliadok, ktorú mesto vykonalo odhalila, že na moste SNP sú miestami porušené pozdĺžne zvary nosníkov ortotropnej mostovky. Na základe tohto zistenia je most aktuálne zaradený do stavebno-technického stavu VI, čo predstavuje veľmi zlý stav. „Most je naďalej prevádzkovateľný a pre motoristov a chodcov bezpečný,“ ubezpečuje hovorkyňa mesta s tým, že v súčasnosti kompetentní spracovávajú technologický postup opravy zvarov. „V najbližšej dobe budú odprezentované odborné výsledky navrhovaných technológií zvárania a následne po tom mesto spolu so spracovateľom podkladov vyberie konkrétnu technológiu na opravu,“ vysvetľuje Schmucková. K samotnej oprave, respektíve k výberu zhotoviteľa mesto plánuje pristúpiť bezodkladne po ukončení spomenutých procesov, ktorých výsledkom bude technologický postup zvárania. Pýtali sme sa aj na to, či rozsiahle opravy narušia premávku na moste. „Prioritne je zámerom opraviť zvary bez úplného obmedzenia dopravy na moste,“ argumentuje hovorkyňa. Dokument o vykonanej prehliadke je interným odborným dokumentom hlavného mesta, ktorý nie je pre verejnosť dostupný.

Magistrát ďalej dodal, že časť pre chodcov na moste bola nedávno obnovená a je vo veľmi dobrom stave, pričom úplne obnovili skorodované oceľové časti obidvoch lávok pre chodcov a cyklistov a tak isto aj povrchovú, pochôdznu a pojazdnú vrstvu. „Súčasne sa obnovili povrchy na spojovacej rampe na Bratislavskej strane,“ informuje Schmucková.

Most Apollo. Zdroj: wikipedia.org

SNP nie je jediný problém

Zo 143 mostných objektov, ktoré mesto spravuje, eviduje 10 mostov a dve lávky v stavebno-technickom stupni VI, čo znamená veľmi zlý technický stav. „Žiadny z mostov, ktoré má hlavné mesto v správe, nie je v stavebno-technickom stupni VII., teda v havarijnom stave,“ spresnila hovorkyňa. Medzi mostné objekty zaradené v VI. stupni patria napríklad: Most na Seneckej ceste cez potok Ľadová voda pri Ivanke, Most na Peknej ceste v Rači, Most na Janotovej ulici v Karlovej Vsi, Most na Rybničnej ulici nad cestou II/502, Most na Romanovej ulici cez Chorvátske rameno, Most na Bojnickej ulici v Žabom majeri, Most na Rusovskej ceste nad Panónskou cestou pri železničnej stanici Petržalka.. vymenúva magistrát s tým, že cieľom mesta je postupne poruchy na týchto objektoch opraviť, s čím bude následne súvisieť aj ich preradenie do lepšieho stupňa. “Ambíciou mesta ako správcu je udržiavať mostné objekty v čo najlepšom možnom stavebno-technickom stave,” uzavrela Dagmar Schmucková z tlačového odboru hlavného mesta.