Pezinok Malacky Regióny Bratislava

NEBEZPEČNÁ AKCIA v Bratislave: Chystá sa hromadný ODSTREL DIVIAKOV. Kedy do lesov radšej nechodiť?

Veľký lov na diviaču zver
Hlavné mesto zvýši odlov diviakov za prísnych bezpečnostných podmienok. ZDROJ: TASR

BRATISLAVA – Ak sa chystáte začiatkom budúceho týždňa do prírody v okolí Železnej studničky alebo Partizánskej lúky v Bratislave, poprípade na vychádzku na Kačín, mali by ste spozornieť. V pondelok 7.novembra medzi 08:00 a 13:00 sa bude v Mestských lesoch konať hromadný odlov diviakov vo forme spoločnej poľovačky.

 

“V tomto čase môže byť na nevyhnutnú dobu uzatvorená asfaltová cesta od Sanatória (konečná autobusu č.43) po medáreň (II.lom) a lesná cesta od Sanatória hore na Tri Duby. Na vstupy do lokality bude dohliadať mestská polícia,” upozorňujú Mestské lesy. Diviaky lesný je prirodzeným obyvateľom lesov v okolí Bratislavy. Sú to inteligentné zvieratá, ktoré sa často zoskupujú do čried, pričom môžu mať aj viac ako 20 kusov. Nakoľko niektoré jedince môžu mať až 150kg prirodzene vzbudzujú rešpekt a obavy.  Aj keď je diviak plaché zviera a pri stretnutí s človekom zvyčajne utečie. Početnosť diviakov v Malých Karpatoch je momentálne veľmi vysoká, dôsledkom čoho je aj ich častý výskyt na sídliskách v meste. Aj preto sa Mestské lesy rozhodli k ich poľovačke a dodávajú, že vzhľadom na závažnú situáciu s vysokým stavom populácie diviačej zveri a jej prenikaniu do intravilánu mesta bolo nevyhnutné prijať viacero opatrení na zníženie počtu diviakov.

„Jedným z nich je aj táto forma intenzívneho odlovu, ktorý sa  plánujú vždy na obdobie cez pracovné dni doobeda, mimo hlavnej rekreačnej sezóny, keď sa obmedzenia dotknú čo najmenšieho počtu návštevníkov. Okrem spoločnej poľovačky od leta zvýšili aj individuálny odlov, najmä v oblasti nad Kramármi a Kolibou,“ dodávajú Mestské lesy. Minulý rok poľovníci odlovili až 237 kusov diviakov.  V Malých Karpatoch sú premnožené, dôsledkom čoho je aj ich častý výskyt na sídliskách v meste. Nakoľko v lesoparku chýba ich prirodzený predátor – vlk, nemajú diviaky prirodzeného nepriateľa a nachádzajú tak v lesoch, aj na sídliskách, obrovské množstvo potravy v opustených záhradách, vinohradoch a poliach na hranici lesa s mestom, čo ich populáciu výrazne zvyšuje nad prirodzenú mieru.

 

Začnú diviaky strieľať?
V bratislavských mestských častiach a v okolitých lesoch sú premnožené diviaky. Začína sa ich odstrel a odchyt. ZDROJ: TASR