Regióny Bratislava

Nesrovnal s Chrenom otvárali polopodzemné stanovisko kontajnerov v Ružinove

BRATISLAVA/RUŽINOV – Ružinov dostal moderné polopodzemné stanovisko kontajnerov. V Bratislave ide už o štvrté a zároveň posledné z pilotného projektu financovaného mestskou spoločnosťou OLO.

Na novom stanovišti na Družicovej 2 je umiestnených 5 polopodzemných kontajnerov, 2 sú určené na zmesový komunálny odpad, zvyšné na triedený odpad – papier, plasty, sklo. Kontajnery na sklo majú 3 metre kubické, na ostatný odpad 5 metrov kubických. Pre predstavu jeden polopodzemný kontajner s objemom 5 metrov kubických dokáže nahradiť 6 kusov 1100 litrových kontajnerov a 55 kusov 120 litrových kontajnerov.

Polopodzemný kontajner tvorí zberné vrece umiestnené v hĺbke 1,5 metra, telo šachty, opláštenie, oceľová konštrukcia s okom na vývoz, hlavné veko a veko plniaceho otvoru. Každý z kontajnerov obsahuje monitorovacie zariadenie na kontrolu stavu naplnenosti. Vyprázdňovanie kontajnerov sa realizuje zo spodnej časti zberového vreca a tak vhadzovací otvor ostáva čistý. Manipulácia s kontajnerom pri vývoze je jednoduchá, čistá, hĺbka kontajnera znemožňuje opätovné vyberanie jeho obsahu, čo zamedzuje aj znečisťovaniu okolia. Konštrukcia polopodzemných kontajnerov zároveň bráni prístupu zvierat a hmyzu.

Hoci je pilotný projekt ukončený, inšpiroval viacerých správcov budov a developerov, ktorí si chcú na vlastné náklady vybudovať takéto moderné kontajnerové stojiská. Náklady na jedno stanovište boli v pilotnom projekte približne 20 000 eur a to vrátane ceny za projekt, dodanie a montáž, dokumentáciu aj stavebné práce. Tie trvajú približne od 8 dní do 6 týždňov podľa náročnosti projektu.

V Ružinove majú vydaný predbežný súhlas na ďalšie polopodzemné kontajnery bytové domy Miletičova 31-35 a 37-39.

FOTO: Ružinovčan.sk