Neviete ako voliť počas referenda? My Vám to povieme, môžete totiž dostať aj pokutu

BRATISLAVA – Počas sobotného (21. 1.) referenda dostane volič jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Zakrúžkovať môže len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Vo volebnej miestnosti potrebuje predložiť občiansky preukaz.

 

Ak hlasuje inde ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje aj hlasovací preukaz. Informuje o tom na svojom webe Ministerstvo vnútra. Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. „Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak nesprávne upravený hlasovací lístok neodloží do určenej schránky, hrozí mu pokuta 33 EUR,“ informuje rezort vnútra. Referendum bude v sobotu 21. januára. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“). Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov. Má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.

 

Viac o téme: hlasovací lístok, ministerstvo vnútra, Národná rada, parlament, poslanci, referendum, ústava, voľby, volebné obdobie

Súvisiace články