Regióny Bratislava

Nevyčistené dažďové vpusty spôsobovali zatopenie podjazdu pod Bajkalskou ulicou v bratislavskom Ružinove

Zdroj: TASR / Michal Svítok

BRATISLAVA – Nevyčistené dažďové vpusty a kanalizácia spôsobovali pravidelné zatopenia na Ružinovskej ulici pod podjazdom s Bajkalskou ulicou v bratislavskej mestskej časti Ružinov. „Je to miesto, ktoré býva pravidelne zatápané pri silných dažďoch. Spravili sme tu kontrolu uličných vpustov a pri odokrytí mreží sme zistili, že niektoré boli priechodné a niektoré úplne zanesené. Dovolím si povedať, že toto potrubie nebolo čistené niekoľko rokov alebo niekoľko desiatok rokov,“ uviedol na sociálnej sieti dopravný inžinier František Brliť.

 

Na kritickom mieste pod podjazdom prívalové dažde často spôsobili zatopenie v takom rozsahu, že obmedzili automobilovú dopravu. „V tomto prípade sme urobili kamerovú skúšku do zberného potrubia a videli sme, že toto potrubie je skutočne veľmi zanesené. Takže sa nemôžeme čudovať, že pri každom väčšom daždi bolo toto miesto zatápané, pretože odtokové ponory boli tak narušené, že voda odtekala veľmi pomaly, ak vôbec odtekala,“ povedal Brliť.

Bratislavský magistrát má v správe približne 11-tisíc ďaždových vpustov. Mesto nedávno podpísalo zmluvu so spoločnosťou A.I.I. Technické služby, ktorá pre hlavné mesto čistí dažďové vpusty. Od podpisu zmluvy už vyčistili približne 200 vpustov a zameriavajú sa predovšetkým na problémové miesta, ako napríklad podjazd pod Bajkalskou ulicou v Ružinove.

Dažďové vpusty sú zariadenia, ktoré pozostávajú minimálne z troch súčastí. Sú to kanalizačné vpusty, ktoré sú pozorovateľné aj na ceste, kde sú mreže. Tieto vpusty sú spojené s kanalizačnou stokou odvádzacím potrubím. Stoka potom odvádza vodu napríklad do čistiarne odpadových vôd. Kanalizačné vpusty a prípojky má na starosti správca komunikácií, teda mesto a samotná kanalizácia je v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Hlavné mesto chce čistiť 11-tisíc vpustov, ktoré má v správe dvakrát ročne.