Nové značky, nové problémy! Za ich IGNOROVANIE môžete prísť o vodičák a dostať mastnú POKUTU

BRATISLAVA – Už aj na Slovensku máme dopravné značky, s ktorými sa naši motoristi doposiaľ stretávali v zahraničí, a to najmä ak vycestovali do Spojených štátov. Na križovatke môžete odbočiť doprava aj v prípade, že na semafore svieti červená. Novinku ako prvý na Slovensku zaviedol správca ciest II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja, a to na dvoch križovatkách pri Slovenskom a Chorvátskom Grobe. Čo všetko by ste o nových značkách mali vedieť? 

 

Súčasťou semaforu alebo signalizačného zariadenia je po novom dopravná značka, tzv. „zelená šípka“, ktorá vodičovi umožňuje po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti na semafore červená. Ale iba za presne stanovených podmienok. „Dopravné zariadenie „zelená šípka“ je vzhľadom k jeho funkčnosti súčasťou cestnej svetelne signalizácie, ktorej činnosť je navrhovaná odborne spôsobilými osobami priamo na konkrétne križovatke v príslušnosti konkrétnych správcov pozemných komunikácií alebo správcov svetelnej signalizácie a cestných správnych orgánov, ktorými sú hlavne mestá. Pričom návrh použitia tohto dopravného zariadenia musí vyhovovať nielen k riešeniu priepustnosti križovatky, ale najmä bezpečnému prejazdu križovatkou,“ doplnila Denisa Bárdyová z Odboru komunikácie a prevencie Prezídia policajného zboru.

 

Na Slovensku máme nové dopravné značky. Na križovatke môžete odbočiť doprava aj v prípade, že na semafore svieti červená. ZDROJ: BSK

Podľa Bárdyovej vyhláška k „zelenej šípke“ ustanovuje aj povinnosti spôsobu správania sa vodičov. „Zelená šípka umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby. Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá vo voľnom smere, kde za voľný smer sa pokladá dopravná situácia, pri ktorej pre účastníkov cestnej premávky svieti zelený svetelný signál na cestnej svetelnej signalizácii.“

 

Na Slovensku máme nové dopravné značky. Doplnková šípka, obmedzujúca odbočovanie vpravo len pre cyklistov. ZDROJ: BSK

V súvislosti s povinnosťou neobmedziť a neohroziť iných účastníkov cestnej premávky je dobré mať na zreteli tieto veci. Neobmedzením sa podľa § 2 ods. 2 písm. n) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal. Neohrozením sa podľa § 2 ods. 2 písm. o) zákona rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo,“ skonštatovala Bárdyová.

Pokračovať na ďalšej strane

Viac o téme: cestovanie, diaľnice, doprava, dopravné predpisy, dopravné značky, kontrola, motoristi, parkovanie, pokuta, vodičský preukaz

Súvisiace články