Regióny Bratislava

Novinky z hlavného mesta. Mestská firma si “trúfla” digitalizáciu

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Mesto Bratislava s mestskou organizáciou Odvoz a likvidácia odpadu spúšťajú digitalizáciu odpadkových nádob. Doplní ju testovanie automatického zaznamenávania výsypu nádob a monitorovania naplnenia vybraných kontajnerov. Snahou je efektívnejší zvoz odpadu či včaššie zasiahnutie pri preplnených nádobách. Predpokladom sú tiež úspory v najazdených kilometroch a vyprodukovaných emisiách. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

 

Jedným z prvých krokov v rámci projektu je tzv. inventarizácia a pasportizácia všetkých zberných nádob OLO, čo predstavuje 85.000 nádob. V polovici mája sa spustí prvá vlna ich označovania unikátnymi RFID štítkami. Ako prvé budú pasportizované nádoby v skladových priestoroch. Následne sa pristúpi k označovaniu nádob v mestských častiach Rusovce, Čunovo a Jarovce. V ďalšej vlne pribudnú nádoby v individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy), následne nádoby umiestnené v bytovej zástavbe. Ako posledné prídu na rad nádoby v Starom Meste.

Súbežne s pasportizáciou sa budú inštalovať senzory do všetkých zberných nádob na sklo a polopodzemných kontajnerov v správe OLO. Celkovo má ísť o 1753 senzorov. “Okrem sledovania priebežnej naplnenosti budú údaje použité na optimalizáciu zvozu prostredníctvom automaticky vytvorených trás, ktoré budú zohľadňovať čo najkratšiu trasu a maximálne vyťaženie kapacity vozidla pri návrate do depa,” priblížila Rajčanová.  Monitorovacie senzory boli počas posledného aprílového týždňa nainštalované do desiatich odpadkových košov umiestnených na najfrekventovanejších miestach centra mesta.

Ide o okolie Starej tržnice, Hurbanovo námestie, Klobučnícku ulicu, Primaciálne námestie, Šancovú ulicu a Hlavnú stanicu. Ďalšou súčasťou projektu bude inštalácia sledovacieho zariadenia na všetky zvozové vozidlá, teda 92 áut. Elektronická evidencia odpadov a odpadových nádob je v súlade dokumentom Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026. Realizácia projektu je výsledkom spolupráce so spoločnosťou Sensoneo, ktorá v lete 2020 získala grant od Európskej rady pre inovácie.